PET: ekspertinės nuomonės turėjimas nereiškia būtinybės nusišalinti

Rūmų profesinės etikos taryba (toliau – PET) išnagrinėjo UAB „Cloud architects“ skundą dėl architekto Audriaus Ambraso galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų ir nusprendė, jog jis nepažeidė Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.3 taikymo atvejo bei 4 principo („Įsipareigojimai profesijai“) ir 4.1 taikymo atvejo.

Pareiškėjo teigimu, architektas A. Ambrasas turėjo išankstinį nusistatymą „Cloud architects“ projektuoto Teismų administracijos pastato (Šeimyniškių g. 28) atžvilgiu, todėl negalėjo tinkamai vykdyti savo pareigų ir  privalėjo nusišalinti nuo Vilniaus Regioninės architektūros tarybos posėdžio, kuriame buvo nagrinėjamas šis   projektas, tačiau to nepadarė.

„Šio skundo nagrinėjimo atveju PET aiškiai pasisako dėl Regioninės architektūros tarybos nario pareigos turėti ir ginti savo nepriklausomą ekspertinę nuomonę  dėl architektūros kokybės. Ši pareiga yra neatsiejama nuo viešojo intereso gynimo. Nagrinėjimo metu nebuvo pateikta įrodymų dėl RAT nario A. Ambraso galimo šališkumo. Nepriklausomos ekspertinės nuomonės turėjimas negali būti tapatinamas su būtinybe nusišalinti“, –  teigia PET pirmininkas Tauras Paulauskas.

Pagal RAT nuostatus, pagrindas nusišalinti RAT pirmininkui ar nariams atsiranda tada, kai RAT konkrečiu atveju nagrinėjamas klausimas yra susijęs su RAT nario ar pirmininko veikla konkrečiame objekte ar konkrečiu asmeniu. PET vertinimu, pareiškėjo argumentai dėl atsakovo šališkumo Vilniaus RAT veikloje svarstant minėtą „Cloud architects“ projektą, grindžiami ne įrodymais, o prielaidomis. Sprendime teigiama, jog šios aplinkybės savaime neįrodo A. Ambraso šališkumo, o kitų įrodymų PET nepateikta.

Nagrinėtu atveju PET pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme yra aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžta, jog architektūra yra viešasis interesas. Visų atestuotų architektų veikla, siekiant architektūros kokybės, turi būti grindžiama pagrindiniais architektų veiklos principais, nustatytais Architektūros įstatyme, kuriame taip pat numatyta, jog architektai gali atlikti architektūros ekspertinį vertinimą. PET preziumuoja, kad visapusišką ekspertinį vertinimą  gali atlikti tik šios srities oficialiai pripažinti atestuoti profesionalai, tad jų kritika neturėtų būti vertinama tik kaip kritika, nukreipta į konkretų asmenį, o kaip  galimybė plėtoti architektūros kokybę viešojo intereso prasme.

PET sprendimą skaitykite čia.

Panašūs įrašai