Paskelbtas LAR  Profesinės etikos tarybos sprendimas dėl architekto veiksmų „Gelvonų terasos“ projekte

Šiandien Lietuvos architektų rūmai (LAR) paskelbė Profesinės etikos tarybos sprendimą dėl galimai architekto padarytų profesinės etikos pažeidimų visuomenėje didelio atgarsio sulaukusiame „Gelvonų terasų“ projekte. LAR  Profesinės etikos taryba (PET) išnagrinėjo architekto Tauro Paulausko kreipimąsi dėl architekto Algimanto Pliučo galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų projektavimo  proceso metu, o būtent dėl Architektūros Paslaugų Teikėjų Europos Etikos Kodekso 2 principo – „Įsipareigojimai visuomenės labui“.  Kreipimąsi tuo pačiu klausimu 2022 m. rugsėjo 29 d. LAR gavo ir iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), kuriuo buvo perduota su „Gelvonų terasų“ statybų teisėtumo tyrimu susijusi medžiaga bei prašymas įvertinti projekto vadovo veiklą konkrečiu atveju.

LAR  sureagavo į T. Paulausko kreipimąsi bei iš VPTSI gautą informaciją. Skundas dėl architekto padarytų profesinės etikos pažeidimų buvo išnagrinėtas ir sprendimas priimtas 2022 m. spalio 14 d. vykusio PET posėdžio metu. Nagrinėjant skundą posėdyje paaiškinimus žodžiu teikė  architektas A. Pliučas, T. Paulauskas ir VTPSI Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Pirmojo statybos priežiūros skyriaus vedėjas, kuris buvo pakviestas, siekiant situaciją išnagrinėti maksimaliai išsamiai.

PET nariai posėdžio metu padarė išvadą, jog miglota situacija susiklostė dėl byloje pateikto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT) rašto, koks buvo pateiktas A. Pliučui  ir jo užsakovui.  Situacija yra nulemta  ydingo tuometinio teisinio reguliavimo ir aplinkybės, kad  NŽT savalaikiai nebuvo pasitvirtinusi administracinės procedūros taisyklių sutikimams, reikalingiems pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 193 punktą išduoti. Tokios taisyklės galiojo tik sutikimams, kurie išduodami pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ ir kuris numatė netapačius norminius atstumus, pagal kurį statytojui sutikimas nebuvo reikalingas. Tokie raštai iš NŽT, PET nuomone,  architektui paprastai nekeltų abejonių dėl projektavimo paslaugų teikimo tęsimo, nes būtent tokio turinio NŽT raštas, koks yra pateiktas byloje, projekto rengimo metu vertintas kaip reikalingas neprieštaravimas pagal susiformavusią praktiką. Todėl PET vertino, jog A. Pliučas projekto rengimo metu neturėjo pagrindo abejoti, kad neturi reikalingo valios išreiškimo akto iš NŽT, jam iš visų požymių visumos negalėjo kilti pagrįstų įtarimų, kad NŽT suformuotas raštas praėjus tam tikram laikui gali būti vertinamas kritiškai.

Todėl PET nariai remdamiesi posėdžio metu gauta informacija bei susipažinę su rašytine informacija vertino, kad A. Pliučas, kaip architektūros paslaugų teikėjas, vykdydamas savo veiklą konkrečioje išnagrinėtoje situacijoje nesudarė ir negalėjo sudaryti abejonių dėl jo tariamo priklausomumo, šališkumo ar nesąžiningumo. Taip pat PET vertino, kad A. Pliučas tęsdamas paslaugų atlikimą, gavęs iš NŽT raštą, negalėjo jo vertinti kaip prieštaraujančio jo turimai kitai informacijai ar profesionaliai nuomonei, nes jam negalėjo būti žinoma, kad toks NŽT dokumentas yra klaidinantis ar neobjektyvus kitų atžvilgiu, ar kaip nors kitaip diskredituojantis profesiją, klientą ar vartotoją.

LAR Profesinės etikos taryba, vadovaudamasi PET nuostatų 50 p., Architektūros Paslaugų Teikėjų Europos Etikos Kodekso nuostatomis ir svarstymo metu nustatytų aplinkybių visuma bei pateiktais dokumentais ir paaiškinimais, nutarė,  kad architektas Algimantas Pliučas nepažeidė Architektūros Paslaugų Teikėjų Europos Etikos Kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.3 ir 2.4 taikymo atvejų.

Su Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos tarybos 2022 m. spalio 14 d.  sprendimu Nr. 2022/10.2 ir  jame išdėstytais motyvais bei argumentais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

 

LAR administracija

 

Nuotraukos šaltinis: https://citify.eu/lt/

 

Panašūs įrašai