Paskelbtas ESPON 2030 programos vertinimo konkursas

Dalinamės Aplinkos ministerijos informacija, kad Liuksemburgo viešųjų pirkimų portale „Portail des marchés publics“ ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas ESPON 2030 programos vertinimo konkursas. Jame kviečiami dalyvauti ekspertai, mokslininkai, studentai, kiti akademinės bendruomenės atstovai ir visi suinteresuoti asmenys, organizacijos.

Konkursas vyksta iki rugsėjo 7 d. Daugiau informacijos apie jo sąlygas, reikalavimus rasite Aplinkos ministerijos puslapyje:

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-espon-2030-programos-vertinimo-konkursas-kvieciame-dalyvauti

Nuolatinis šios programos vertinimas ESPON stebėsenos komitetui suteiks informaciją apie programos vykdymą, jos pažangą siekiant rezultatų bei pateiks rekomendacijas, kaip tobulinti programos strategiją, jos įgyvendinimą.

ESPON yra Europos erdvinio planavimo stebėjimo tinklas (angl. European spatial planning observation network). Ši Europos Sąjungos finansuojama programa padeda valdžios institucijoms, atsakingoms už teritorinės politikos kūrimą. ESPON sujungia mokslinus tyrimus su politika, teikia teritorines analizes, duomenis ir žemėlapius, generuoja įrodymus ir kuria tyrimus, atsižvelgiant į visų lygių Europos vadžios institucijų poreikius.

ESPON 2030 programoje tyrimų studijos ir renginiai yra suskirstyti į vadinamuosius teminius veiksmų planus. Esminės temos, pagal kurias šiuo metu atliekami tyrimai yra klimatui neutralios teritorijos, naujųjų geografinių vietovių valdymas, teritorijos atsparios krizėms, visų žmonių ir  vietų perspektyvos.

Daugiau informacijos apie ESPON programą galima rasti čia:

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/teritoriju-planavimas-ir-architektura/europos-teritoriju-planavimo-stebejimo-tinklas-espon

Nuotraukos šaltinis https://am.lrv.lt/lt/naujienos/paskelbtas-espon-2030-programos-vertinimo-konkursas-kvieciame-dalyvauti

Panašūs įrašai