Pildant visuomenei svarbių statinių sąrašą atsižvelgta į Rūmų pastabas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsižvelgusi kone į visas Rūmų teiktas pastabas, pakeitė statybos techninį reglamentą „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Įvertinus Rūmų pasiūlymus, kurie buvo suformuluoti viešoje diskusijoje su architektais, vietos bendruomenių atstovais ir kitais darnia plėtra suinterestuotais asmenimis, buvo ne tik išplėstas visuomenei svarbių statinių sąrašas pagal jų paskirtį (apimant anksčiau jame nebuvusias paskirtis bei išplečiant jau buvusių statinių parametrus), bet ir įtvirtinta pareiga atlikti visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūras iš esmės visais atvejais, kai statiniai statomi iš ES fondų, valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, t.y. visai visuomenei priklausančių finansinių resursų.

Vertinant vis dar egzistuojančią viešųjų erdvių problematiką – tai, kad viešosios erdvės teisės aktuose nėra apibrėžtos kaip savarankiški objektai ir įprastai projektuojamos kaip nesudėtingų inžinerinių statinių grupė, taip pat tai, kad ir dauguma kitų visuomenės lėšomis statomų statinių yra svarbūs visuomenei, galima tikėtis, kad dabar jų statybos viešumas ir visuomenės įtrauktis, priimant svarbius sprendimus, didės, atitinkamai, gerės kuriamos aplinkos kokybė, jos atitiktis visuomenės poreikiams ir interesams.

Visi Rūmų teikiami siūlymai yra viešai skelbiami Rūmų internetinėje svetainėje.
Plačiau apie įvykusią viešą diskusiją, skirtą visuomenei svarbių statinių projektavimo ir statybos viešumui, skaitykite ankstesniame Rūmų pranešime.

Panašūs įrašai