Lietuvos architektų rūmų susitikimas su Lietuvos savivaldybių asociacija

Lietuvos architektų rūmai dalyvaus LAR inicijuotame  2021-04-02 susitiksime su Lietuvos Savivaldybių Asociacijos prezidiumu.

Susitikime bus kelia šie klausimai:

  1. KONKURSAI ( (Architektūros įstatymo 13 straipsnis).
    Įgyvendinant šio straipsnio nuostatas, architektūriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar viešojo intereso požiūriu reikšmingų objektų planavimo ar projektavimo atvejais savivaldybės turi rengti architektūrinius konkursus. Tokiais objektais (kuriems reikalingi architektūriniai konkursai) savivaldybės tarybos sprendimu pripažįstami: miestų teritorijų vystymo bendrosios kryptys; miestų ir miestelių plėtrai ir savitumo išsaugojimui reikšmingų jų teritorijos dalių erdvinio vystymo kryptys; statiniai (išskyrus požeminius statinius, kuriuose žmonės negyvena ir nuolat nedirba) miestų ir miestelių senamiesčiuose ar jų istorinėse dalyse, registruotuose Kultūros vertybių registre, ar centrinėse miestų dalyse, taip pat statiniai, kurių atsiradimas darys poveikį miesto ar miestelio istoriškai susiklosčiusiai urbanistinei erdvinei struktūrai ir aplinkos formavimui; valstybę, savivaldybes ir miestus reprezentuojanti architektūra Lietuvoje ir užsienio šalyse (paviljonai, ekspozicijos tarptautinėse parodose, valstybės diplomatinės atstovybės ir kita); restauruojami ir (ar) pritaikomi bei atkuriami nekilnojamojo kultūros paveldo objektai (statiniai) arba rekonstruojami ir statomi nauji statiniai kultūros paveldo objektų teritorijose; statiniai teritorijų planavimo dokumentuose numatytais atvejais. Deja, šiandien yra tik 2 savivaldybės (Vilniaus ir Klaipėdos), kurių Tarybos yra tokius sąrašus patvirtinusios. Likusiose šis LR Architektūros Įstatymo principas nėra įgyvendinimas.
  2. REGIONINĖS ARCHITEKTŪROS TARYBOS. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regioninės architektūros tarybos atlieka architektūros kokybės vertintojo funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo srityse ir teikia išvadas, rekomendacijas bei pasiūlymus savivaldybių institucijoms.
    Labai dažnai, ypač mažesnėse savivaldybėse, Architektūros skyriuose pritrūksta pajėgumų kvalifikuotai vertinti įgyvendinamų projektų architektūros kokybę, o toks įvertinimas yra ypač svarbus turint omenyje, kad didžioji dalis viešųjų pastatų ar infrastruktūros projektų perkama mažiausios kainos būdu, kuris niekaip negarantuoja deramo architektūrinio dėmesio ir kokybės. Todėl kai projektų kokybė nėra įvertinama ir Regioninėse Tarybose, kyla didžiulė rizika svarbiausius Lietuvos miestų ir miestelių projektus paleisti į gyvenimą be deramo ekspertinio įvertinimo.

Tikimės konstruktyvios diskusijos.

 

Panašūs įrašai