Lietuvos architektų rūmai remia Europos architektų tarybos poziciją dėl šiuo metu atnaujinamos pastatų energetinio naudingumo direktyvos

Klimato kaitos stabdymas yra viena šiuolaikinio pasaulio prioritetinių sričių. Lietuvos architektų rūmai aktyviai dalyvauja šiame procese. Nuo 2016 m. esame ir Europos architektų tarybos (ACE) tikrasis narys. Mes remiame Europos architektų tarybos vertybinius prioritetus ir principus, kurie turėtų būti įgyvendinti šiuo metu naujinamoje Pastatų energetinio naudingumo direktyvoje (EPBD),  Europos Sąjungos institucijose. Ji yra sudėtinė ES klimato ir energetikos teisės aktų visumos, vadinamojo teisės „Fit 55“ paketo, dalis. Kurių tikslas – iki 2030 m. sumažinti ne mažiau kaip 55 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bei užtikrinti klimato neutralumą iki 2050 m. Todėl šia nauja EPBD direktyvos redakcija siekiama  tai  atlikti   nustatant  minimalius   energijos naudingumo   standartus,   atitinkamai tobulinant energijos vartojimo efektyvumo sertifikatus (EPC) ir nustatant kryptį, kaip kovoti su išmetamų teršalų kiekiu, atsirandančiu statybų metu.

Lietuvos   architektų   rūmai, savo ruožtu  kreipėsi į Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos  ministerijas bei Lietuvos europarlamentarus su prašymu remti   atliekamą   EPBD   direktyvos   ambicingą   peržiūrą, akcentuojant toliau pateikiamas pagrindines priemones bei Europos architektų tarybos strateginius tikslus ir siekiamus įgyvendinti prioritetus:

  • stiprinti energetinio naudingumo sertifikatus, kurie patvirtintų našumą bei minimalius energetikos vartojimo efektyvumo standartus;
  • ·įvesti minimalius energijos vartojimo ir efektyvumo standartus (MEPS), kurie būtų pagrindinė priemonė kovoti   su   pastatų   eksploataciniais   teršalais   bei   skatinti renovaciją, kas savaime skatins kurti darbo vietas ir stiprins vietinę ekonomiką;
  • įtvirtinti naująjį nulinės emisijos pastatų (ZEB) apibrėžimą, kuris užtikrins geresnę ir suderintą naujų pastatų, turinčių mažesnį poveikį klimatui, kokybę;
  • nustatyti aiškią viziją visapusiškam anglies dioksido mažinimui ES pastatų fonde, pagrįstą aiškiais ir ambicingais tikslais turint omenyje šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo per visą gyvavimo ciklą, patalpų aplinkos kokybę  ir kt.

Mes labai tikime, kad atnaujinamoje Pastatų energetinio naudingumo direktyvoje bus orientuotasi į architektūros kokybės užtikrinimą bei atskaitomybės didinimą šiame sektoriuje.

 

LAR administracija

 

Nuotraukos šaltinis. Statinio architektai: T. Jakovlevas, A. Navidauskas, 2018, ©N. Tukaj

 

 

 

Panašūs įrašai