Įvyko Viešųjų pirkimų tarnybos ir LAR atstovų pasitarimas

Vakar LAR atstovai  dalyvavo  pasitarime su Viešųjų pirkimo tarnybos atstovais dėl parengtų Projektavimo paslaugų pirkimų gairių ir Statybos darbų pirkimų gairių atnaujinimo projektų. Anksčiau teikėme pastabas, kad minėtuose projektuose nėra skiriama pakankamai dėmesio architektūrinio projektavimo paslaugų (projekto architektūrinės dalies) pirkimo sureguliavimui. Vykusių diskusijų metu VPT atstovai preliminariai pritarė  tokiems mūsų pasiūlymams:

  • aiškiai atriboti architektūrinį idėjinį projektą ir projektinius pasiūlymus nuo kitų projektavimo darbų ir numatyti, kad architektūrinio idėjinio projekto ir projektinių pasiūlymų įgijimui Gairių nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Architektūros įstatymo nuostatoms, nes architektūrinės idėjos sukūrimas ir projektinių pasiūlymų parengimas savo esme yra pačios pirminės ir svarbiausios projektavimo paslaugų įgijimo stadijos;
  • neformuoti atskiros apskaičiavimo metodikos dėl projektavimo paslaugų pirkimo vertės nustatymo, o nukreipti į aplinkos ministro patvirtintas Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas.

Sutarėme pateikti papildomą informaciją dėl eksploatacinių sąnaudų ir patvarumo apibrėžimų, nes šių sąvokų numatymas ypatingai svarbus siekiant atlikti kokybišką architektūrinės projekto dalies įvertinimą, bei tinkamai pritaikyti kainos ir kokybės santykį. 

Taip pat atkreipėme VPT specialistų  dėmesį, kad parengtos Gairės skirtos tik statinių projektavimo ir statybos paslaugų pirkimams. Niekur nėra įvardintas urbanistinio projektavimo ir teritorijų planavimo paslaugų pirkimas. Siūlėme inicijuoti ir teritorijų planavimo paslaugų pirkimo gairių rengimą, o savo ruožtudalyvautume ir prisidėtume prie tokio dokumento ruošimo. VPT kolegos šiai idėjai neliko abejingi ir pažadėjo apsvarstyti mūsų pasiūlymą.

Dėkojame VPT atstovams už konstruktyvų bendradarbiavimą ir tikimės, kad ateityje susėsime prie vieno stalo ir parengsime teritorijų planavimo paslaugų pirkimo gaires.

 

 

 

LAR administracija

 

 

 

Nuotraukos šaltinis. Interjero architektai: U. Raysse, R. M. Paternina Soberon, E. Šimeliūnas, A. Gvildys,G. Šveikauskas, šviestuvo nuotraukoje bendraautorius L. Kutavičius, 2017, ©N. Tukaj

 

 

 

Panašūs įrašai