LAR kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl Suvalkijos nacionalinio parko steigimo

Lietuvos architektų rūmų (Rūmai) pirmininkas Lukas Rekevičius, susipažinęs su žiniasklaidoje paskelbtu pranešimu apie planuojamą Suvalkijos nacionalinio parko steigimą, raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją išdėstydamas Rūmų Tarybos poziciją. Rūmai palaiko saugomų teritorijų plotų didinimą ir tokiu būdu įgyvendinamus Europos žaliojo kurso sprendinius. Bet vis dėl to pažymi, kad naujo nacionalinio parko steigimas turi būti išnaudotas kaip galimybė suformuoti inovatyvų požiūrį į teritorijų saugojimą, atsisakant dirbtinės etnografinių bruožų inscenizacijos ir perteklinio architektūros sprendinių siaurinimo bei standartizavimo, diegiant vieno konkretaus laikotarpio kaimiškos architektūros sampratą. 

Rašte primename, kad steigiant nacionalinį parką (saugomą teritoriją) turi būti siekiama išsaugoti ir propaguoti esamus gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus. Dėl šios priežasties Rūmai nepritaria jau dabar pasigirstančiai nuomonei, kad įsteigus nacionalinį parką bus ribojami naujai statomų statinių architektūriniai sprendiniai (stogo forma, apdailos detalės ir t. t.). Poreikis steigti nacionalinį parką turi būti pagrindžiamas aiškiai identifikuotais  išlikusiais vertingųjų požymių turinčiais objektais ir akcentuojant pagrindinį saugomos teritorijos tikslą – šių vertybių ir jų suvokimo (kraštovaizdžio) apsaugą.

Kreipimesi į Aplinkos ministerijos atstovus kviečiama nepamiršti, kad Lietuvos tradicinė architektūra pasižymi didele įvairove, kuri turi būti saugoma, remiantis architektūrinės kokybės ir statinių derėjimo aplinkoje kriterijais, o ne vienu standartizuotu etalonu.  Pabrėžiama, kad bet koks reikalavimas visoje nacionalinio parko teritorijoje formuoti tam tikro laikotarpio kraštui būdingos etnografinės statybos, architektūros ir planavimo tradicijomis pagrįstus reikalavimus iškreipia kultūros paveldo ir istorinių tradicijų apsaugą.

Rūmų pirmininkas savo kreipimesi į Aplinkos ministeriją prašė, kad į Suvalkijos nacionalinio parko steigimo  procesą būtų  įtraukti ir  Lietuvos architektų rūmų bei Lietuvos architektų sąjungos atstovai, nes architektų, turinčių teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas, dalyvavimas nacionalinio parko steigimo procese – būtinas, siekiant užtikrinti, kad būsimo nacionalinio parko reglamentavimas atitiktų teisės aktų nuostatas. Tokio svarbaus visai valstybei projekto įgyvendinimas neturėtų būti organizuojamas uždarai – mažos grupės specialistų, o turi įtraukti platų suinteresuotų institucijų ir kt. subjektų ratą, kad priimti sprendimai turėtų visuomenės daugumos palaikymą ir užtikrintų naujai steigiamo nacionalinio parko maksimalų įveiklinimą ir išsaugojimą.

Rūmai tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija, Suvalkijos nacionalinio parko steigimo procese.

 

LAR administracija

 

 Titulinė nuotrauka: Aplinkos ministerija.

Panašūs įrašai