Laikinos tvarkos dėl narystės Rūmuose pakeitimai

Lietuvos architektų rūmų taryba 2021 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T21/03-1 pakeitė Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, narystės Lietuvos architektų rūmuose sustabdymo ir atkūrimo tvarkos laikiną aprašą.

Naujoje redakcijoje įtvirtinta galimybė Rūmų nariams, kurie vykdo veiklą užsienyje, stabdyti narystę Rūmuose.

Su pakeistu Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, narystės Lietuvos architektų rūmuose sustabdymo ir atkūrimo tvarkos laikinu aprašau galima susipažinti čia.

Primename, kad šis Aprašas yra taikomas ir galioja iki įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos   Konstitucinio   Teismo   2020   m.   rugsėjo   11   d.   nutarimu   Nr.   KT 166-A-N14/2020 “Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1, 4 dalis atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai”, pakeitimo.

 

Panašūs įrašai