Dėl Rūmų garbės ženklo apdovanojimo

Kiekvienais metais per Lietuvos Architektų Rūmų narių visuotinį metinį susirinkimą įteikiame Architektų Žiedą. Rūmų garbės ženklas skiriamas architektams, savo darbais reikšmingai prisidėjusiems prie architektūros mokslo ar kūrybinės veiklos plėtros, profesinės veiklos kokybės ir skaidrumo, visuomenės švietimo ir kitos veiklos, susijusios su Rūmų siekiamais tikslais.

Naujausias Rūmų tarybos siūlymas – garbės ženklą suteikti nusipelniusiam architektui Česlovui Mazūrui. Pastabas dėl šios kandidatūros Rūmų nariai gali pateikti šioje formoje iki kovo 16 d.

 

LAR administracija

Panašūs įrašai