Kviečiame narius prisidėti prie Rūmų veiklos tobulinimo

Rūmai skaičiuoja antruosius metus nuo pilnavertės profesinės savivaldos įkūrimo. Pirmasis Rūmų veiklos etapas pirmiausiai buvo skirtas teisinių ir organizacinių veiklos pamatų klojimui – įgyvendindami įstatymus, Rūmai tvirtino ir keitė visą eilę dokumentų, kuriais remiantis šiuo metu vykdoma architektų atestavimo, skundų nagrinėjimo, ekspertinio vertinimo ir kita veikla.

Patvirtinti dokumentai skelbiami Rūmų internetinėje svetainėje:

Lietuvos architektų rūmų statutas
Nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas
Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas
Profesinės etikos tarybos veiklos nuostatai
– Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas
Ekspertų komisijų nuostatai
– Regioninių architektūros tarybų nuostatai
– Regioninių architektūros tarybų sudėtis
– Darbo grupių reglamentas
– Revizijos komisijos nuostatai
– Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašas
Architektų profesinio atestavimo komisijos nuostatai
– Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos architektų rūmuose taisyklės

Primename, kad visi Rūmų nariai gali teikti savo pasiūlymus dėl nustatytos tvarkos ir jos tobulinimo.

Pasiūlymus galima teikti bendraisiais Rūmų kontaktais arba užpildant šią formą.

Į narių pasiūlymus bus atsižvelgiama rengiant nurodytų dokumentų pakeitimus, ieškant geriausių būdų Rūmams iškeltų tikslų įgyvendinimui.

Panašūs įrašai