Išaiškinimas dėl atestato pildymo

Pildant architekto kvalifikacijos atestatą neypatingųjų ir/ar ypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius) kategorija, nereikia laikyti teisinių ir profesinių žinių egzamino, jei architektas turi galiojantį nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto kvalifikacijos atestatą (NKPAS). Toks pildymas nėra atestatų dubliavimas vieną pakeičiant kitu. Ir toliau NKPAS galioja, reikia tęsti atestato galiojimą ir atlikti kt. reikalingus veiksmus. NKPAS yra tik įrodymas, jog architekto atitinkamos žinios yra patikrintos kitoje institucijoje (Kultūros paveldo departamente ar Kultūros ministerijoje).

Architekto kvalifikacijos atestatas, papildytas ypatingųjų ir/ar neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje, kategorija, nesuteikia teisės eiti pareigas kultūros paveldo objektuose ir kultūros paveldo statiniuose.

Panašūs įrašai