Įvyko kasmetinė savivaldybių vyriausiųjų architektų konferencija

 

 

 

 

 

 

Lietuvos architektų rūmai kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, remiant Lietuvos kultūros tarybai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Šilutės r. savivaldybei ir Neringos savivaldybei, 2017 m. gegužės 18-19 d. surengė kasmetinę Lietuvos savivaldybių vyriausiųjų architektų konferenciją.

Pranešimus šių metų konferencijoje skaitė Aplinkos viceministrė R. Brandišauskienė (pranešimo tema „Sprendimų statybos ir teritorijų planavimo srityse priėmimo skaidrinimas“),  Žemės ūkio viceministras A. Bogdanovas („Žemės teisės ir jos įgyvendinimo naujovės“), Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktorius M. Narmontas („Urbanistinė chartija, kiti aktualūs teisės aktų klausimai“), Šilutės r. sav. vyr. architektas E. Benetis („Teisinės aplinkos sukūrimas, siekiant užtikrinti darnų teritorijų ir infrastruktūros vystymąsi ir plėtrą“), Vilniaus r. sav. vyr. architektė A. Ercmonaitė („Architektūra ir teisėtvarka. Iš  darbo Vilniaus rajone patirties“), Lietuvos architektų rūmų pirmininkė, VU doktorantė D. Bakšienė („Viešojo administravimo bendrieji reikalavimai ir jų įtaka priimant plėtrai svarbius sprendimus“), advokatė K. Matvejenkaitė („Architektūros viešojo administravimo sistemos vertinimas ir tobulinimo galimybių analizė: vyriausiųjų architektų padėtis“), Lietuvos žaliųjų pastatų tarybos valdybos narys R. Simanavičius („Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistema“).

Šios konferencijos užuomazgos – dar 2014 metai, kai Lietuvos architektų rūmų iniciatyva, bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija, Trakuose susirinko 27 šalies savivaldybių vyriausieji architektai. Tradicinės tapusios konferencijos metu šalies savivaldybių vyriausieji architektai bendrai nagrinėja dabartines šalies teritorijų planavimo, architektūros, statybos, kraštovaizdžio formavimo aktualijas. Nekelia abejonių konferencijoje vykstančių diskusijų nauda tiek praktiniame darbe, tiek identifikuojant aplinkos formavimo srityje kylančias problemas bei aptariant jų sprendimo būdus.

Lietuvos savivaldybių vyriausiųjų architektų konferencijoje aptartos aktualios problemos ir siūlymai dėl jų sprendimų įvardinami konferencijos rezoliucijoje.

2017 m. gegužės 18-19 d. vykusios konferencijos rezoliuciją galima rasti čia.
Aplinkos ministerijos 2017 m. birželio 21 d. atsakymas dėl rezoliucijoje išdėstytų siūlymų.
Žemės ūkio ministerijos 2017 m. liepos 5 d. atsakymas dėl rezoliucijoje išdėstytų siūlymų.

LAR inf.

Panašūs įrašai