Gairės architektams: kokius kvalifikacijos kursus rinktis?

Pastaruoju metu Rūmai gauna daug paklausimų, ar tam tikri kitų organizacijų rengiami kursai bus užskaitomi, tikrinant kvalifikacijos tobulinimą. Pateikiame dabar galiojančios tvarkos komentarą, kuris galėtų pasitarnauti renkantis kvalifikacijos tobulinimo kursus.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį renkantis kursus:

 1. Organizacijų programos turi būti suderintos su Aplinkos ministerija, išskyrus teritorijų planavimo vadovų mokymo programas, kurios nuo 2017-01-01 turi būti suderintos su Rūmais. Aplinkos ministerijos suderintos programos skelbiamos čia, Rūmų suderintos programos – čia.
 2. Skelbiamų kursų tema ir (jei yra) potemė turi atitikti temą ir potemę, patvirtintas programoje.
  Pastaba: iki 2019 m. kovo mėn. 19 d. rengtų kursų turėjo atitikti tik temos, o potemės galėjo būti parinktos laisvai.
 3. Kursų lektorius turi atitikti lektorių, nurodytą programoje.
  Pastaba: iki 2019 m. kovo mėn. 19 d. programoje nurodytas lektorius galėjo pasikviesti papildomus lektorius.
 4. Skelbiant kursus turi būti nurodyti vadovai (statybos techninės veiklos ir (ar) teritorijų planavimo), kuriems skiriami kursai.
  Pastaba: iki 2017 m. rengtų kursų pažymėjimuose, jei nėra nurodyta kam, užskaitoma abiejų sričių vadovams.
 5. Nepriklausomai nuo išklausytų kursų trukmės, svarbu išklausyti kursus 5 (penkiomis) skirtingomis temomis. Vienodų temų kursai neskaičiuojami, bet jei pažymėjime nurodytos skirtingos potemės, jie gali būti įskaitomi.
 6. Informacija apie kursus viešinama organizacijos pasirinktu būdu.
  Pastaba: iki 2019 m. kovo mėn. 19 d. kitų organizacijų kursai taip pat buvo skelbiami Rūmų svetainėje, bet dėl kilusių nesusipratimų tai daryti atsisakyta.

Šie ir kiti kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai yra išdėstyti Rūmų tarybos patvirtintame Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos apraše.

Atkreipiame dėmesį, jog Rūmai neturi suteiktos kompetencijos tikrinti ir tvirtinti kitų organizacijų rengiamus kursus, teikti išaiškinimus dėl jų kokybės ar atitikties nustatytiems reikalavimams – atsakomybė už juos tenka kursus organizuojančiai organizacijai ir juose dalyvaujantiems architektams. Rūmai yra įgalioti tikrinti kursų atitiktį, vertinant kvalifikacijos tobulinimą, Rūmams kas 5 metus pateikus išklausytų kursų pažymėjimus.

Rūmai kviečia visas kursų rengimu galinčias užsiimti organizacijas aktyviai imtis šios veiklos, siekiant architektams užtikrinti kuo platesnes pasirinkimo galimybes. Tuo tikslu kviečiame Rūmų narius paraginti įvairias asociacijas, aukštąsias mokyklas, mokymo įstaigas atkreipti jų dėmesį į šį kvietimą.


Statinio architektai: A. Sasnauskas, V. Malenko, G. Mamavičius, G. Šegždavičius, 2018, ©N. Tukaj

Panašūs įrašai