Didinama reikalavimus atitinkančių kursų sklaida

Rūmų taryba pakeitė Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašą, papildydama architektų kvalifikacijos tobulinimo tvarką – pasiūlydama Rūmų svetainės renginių kalendoriuje skelbti ne tik Rūmų, bet ir kitų organizacijų rengiamus kursus, kai jie atitinka organizacijos patvirtintą programą ir teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tokie kursai bus skelbiami organizacijų prašymu, kartu pateikiant nuorodą į organizacijos skelbimą.

Tarybos vertinimu, Rūmų pasiūlyta neprivaloma papildomo kursų viešinimo paslauga prisidės prie reikalavimus atitinkančių kursų sklaidos, padės architektams lengviau įgyvendinti įstatymų nustatytas pareigas.

Pabrėžtina tai, kad šis papildomas paskelbimas Rūmų kalendoriuje neturės jokios įtakos kursų užskaitymui –  visų organizacijų rengiami, reikalavimus atitinkantys kursai, bus Rūmų užskaitomi nepaisant to, ar organizacija norės jų papildomos patikros ir paviešinimo Rūmų kalendoriuje, ar ne.

Ši Rūmų paslauga bandomuoju laikotarpiu yra nemokama, siekiant įvertinti realias sąnaudas, paklausą, teikiamą naudą architektams bei organizacijoms. Tik po to bus priimtas Tarybos sprendimas dėl paslaugos įkainojimo arba neįkainojimo.

Panašūs įrašai