Dėl skirtingų teismo sprendimo interpretacijų viešojoje erdvėje

Š. m. spalio 18 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT) paskelbus sprendimą administracinėje byloje, išnagrinėtoje pagal Lietuvos architektų rūmų (Rūmų) pareiškimą, žiniasklaidoje pasirodė netiksli šio sprendimo interpretacija.

Rūmai buvo prašę teismo ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) patvirtinto Bendrojo plano pagrindinio brėžinio tekstinio reglamento 5 punktas (numatantis, jog teritorijos užstatymo reglamentus galima viršyti esant aiškiai deklaruotam viešajam interesui, ypatingai urbanistinei situacijai ir išskirtiniam pagrindimui bei pritarus savivaldybės tarybai) atitinka Teritorijų planavimo įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą ir juose įtvirtintus teisinės valstybės principus. VAAT konstatavo, kad ši nuostata neprieštarauja įstatymams.

Žiniasklaidos priemonėse šis teismo sprendimas buvo pristatytas labai siaurai – konstatuojant faktą, jog prašyta ištirti Bendrojo plano nuostata neprieštarauja įstatymams, ir tai klaidingai vertinant kaip Tarybos laisvę leisti Vilniuje projektuoti aukštesnius ir didesnius statinius, nesilaikant Bendrojo plano.

Rūmai savo pranešime pateikė platesnį ir išsamesnį aiškinimą. Pagal VAAT sprendimą, pagrįstai galima teigti, jog Teismas patvirtino Rūmų poziciją, kad Taryba neturi savarankiškos kompetencijos keisti Bendrojo plano sprendinių, kadangi 5 punktas turi būti taikomas tik kartu su teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrojo plano keitimą ar koregavimą.

Kitaip tariant, Taryba ne tik neturi teisės nusistatyti sau privilegijų ir vėliau teikti jas išskirtiniams objektams ar statytojams, tačiau, remiantis Teismo išaiškinimu, įtvirtindama minėtą nuostatą, Taryba tik dar labiau apribojo atvejus, kai išvis galimas Bendrojo plano keitimas ar koregavimas teisės aktų nustatyta tvarka – tik esant išskirtinei urbanistinei situacijai ir aiškiai išreikštam viešajam interesui.

Apgailestaujame, kad neįsigilinus į Teismo sprendimą, žiniasklaidoje buvo plačiai paskleista ir vėliau nepatikslinta informacija.

Rūmai kviečia vadovautis šiuo sprendimo išaiškinimu. Taip pat Rūmai tiki, kad jis taps pagrindu teisėtiems, skaidriems, visuomenės interesus atitinkantiems ne tik Vilniaus miesto, bet ir kitų savivaldybių tarybų sprendimams.

Siekdami aiškumo, dalinamės Teismo sprendimu.
Taip pat kviečiame plačiau skaityti ankstesniame Rūmų pranešime.

Panašūs įrašai