Dėl Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų pakeitimo

2021 12 15 d. Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. Liepos 19 d. Nutarimo Nr. 855 „Dėl Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų patvirtinimo” pakeitimo.
 
Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos architektų rūmai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija sveikina nuostatų patobulinimą, kurio dėka neliko smulkmeniškų reikalavimų langų dydžiams ir sudalinimams, o taip pat įvestą proporcingą sklypo plotui užstatymo ploto skaičiavimo sistemą su interpoliacijos galimybe. Manome, kad nuostatai yra esmingai reikšmingas ir būtinas dokumentas, turintis padėti visiems proceso dalyviams pasiekti kokybiškiausio rezultato.  Tačiau LAS, LAR ir VMSA apgailestauja, kad šie nauji nuostatai vis dėlto nesudaro prielaidų kokybiškai šiuolaikinei architektūrai kurti, netgi priešingai – užkerta tam kelią.
 
Nuostatuose įtvirtinta pozicija, kad Verkių ir Pavilnių parke reikia sekti tradicinės architektūros taisyklėmis (net ir tose parku zonose, kurios nėra saugomos nei architektūriškai, nei urbanistiškai, o tik gamtiniu požiūriu) – ydinga. Primygtinai rekomenduojame atsisakyti ir reikalavimo kurti išskirtinai stačiakampio plano pastatus, o taip pat – šlaitinio stogo, kaip vienintelės galimybės, įvardijimo. Nelogiškas ir draudimas konstruoti tūrių kompozicijas iš kelių smulkesnių tūrių juos sujungiant šiuolaikines architektūros elementais, nors keli  smulkūs tūriai parke būtų harmoningesni kontekstui, nei vienas didelis (visais atvejais išlaikant užstatymo ploto reikalavimus).  Manome, jog visa nauja architektūra turi kurti kokybišką – estetišką, savo laikmetį atspindinčią, ergonomišką ir ekologišką – darnią aplinką, o tokiose vertingose ir jautriose teritorijose, kaip regioniniai parkai dėmesys naujos architektūros kokybei turėtų būti ypatingai didelis. Todėl parkų nuostatai turėtų ne riboti, o skatinti aukščiausius standartus atitinkančios architektūros radimąsi, o taip pat atsižvelgti ir į kiekvieno konkretaus parko ypatumus, siekiant juos išsaugoti ir išryškinti.  Dar kartą pabrėžiame būtinybę  Nuostatuose įvardinti, kad, siekiant urbanistinio integralumo ir kraštovaizdžio dermės ne tradicinės architektūros metodais, tokiam sprendiniui  privaloma gauti RAT arba VAUET teigiamą išvadą dėl architektūros kokybės.
 
Atkreipiame dėmesį, kad Nuostatų kritikuotinus niuansus visų pirma nulėmė jų priverstinis sąryšis su Saugomų teritorijų įstatymu, kuriame (įstatymui nebūdingai) konkrečiai nurodomi įvairūs  dydžiai, atstumai, kampai ir pan. Tai  eliminuoja galimybę atskleisti atskirų teritorijų unikalumą, kurti kontekstualumą, taip pat generuoja perteklinius reikalavimus. Būtinas kompleksinis dokumentų peržiūrėjimas ir Saugomų teritorijų įstatymo koregavimas.  
 
Lietuvos architektų sąjunga, Lietuvos architektų rūmai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija kviečia dar kartą peržiūrėti ir koreguoti Verkių, Pavilnių ir kitų regioninių parkų nuostatus. Esame pasirengę bendradarbiauti ir prisidėti prie nuostatų ir kitų teisinių dokumentų tobulinimo.
 
Plačiau su raštu galite susipažinti čia.

 

 

Lietuvos architektų rūmų administracija

 

Panašūs įrašai