Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) atsižvelgdami į 2021-05-10 vykusios diskusijos metu išdėstytas pastabas ir į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau-  LR BP) sprendinius, pažymi, kad LR BP sprendiniai nėra metodiškai išbaigti ir nuoseklūs, t. y. jiems trūksta aiškumo, nuoseklumo, suprantamumo ir tikslumo. Rūmų manymu, LR BP sprendiniai yra painūs, sunkiai skaitomi, dauguma sprendinių nėra aiškūs, konkretūs, taip pat yra neaiški pateikto dokumento struktūra.

Atsižvelgiant į tai Rūmai kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministrą dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių. Su raštu galima susipažinti čia .

Deja, 2021 05 14 dieną (kuri buvo paskutinė data LRBP pastaboms pateikti) LR AM suderino LRBP dokumentą, nepaisant suinteresuotos profesionalios ir akademinės bendruomenių išsakytų konstruktyvių pastabų.

 

LAR administracija

Panašūs įrašai