Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento svarbos architektams

2016 m. balandžio 27 d. įsigaliojęs ir 2018 m. gegužės 25 d. pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas. Jo tikslas – geriau užtikrinti žmogaus teises privatumo ir duomenų apsaugos srityse. Jis bus taikomas visiems duomenų valdytojams ir tvarkytojams: valstybės institucijoms, mažoms įmonėms, didelėms korporacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, fiziniams asmenims, tvarkantiems asmens duomenis su profesija susijusiais tikslais. Lietuvos architektų rūmams labai svarbu padėti savo nariams tinkami pasirengti įgyvendinti šį dokumentą ir užtikrinti vartotojų, klientų ar paslaugų gavėjų teises asmens duomenų apsaugos srityje.

Kviečiame susipažinti su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtomis 12 žingsnių rekomendacijomis.

Rūmai planuoja rengti Architektų kvalifikacijos kėlimo kursus asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Panašūs įrašai