Architektų rūmai ir Architektų sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Dvi architektų bendruomenę atstovaujančios organizacijos – Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) ir Lietuvos architektų Sąjunga (toliau – Sąjunga) pasirašė sutartį, pagal kurią Sąjunga padės Rūmams įgyvendinti Architektūros įstatymu suteiktą pareigą organizuoti Regioninių architektūros tarybų (toliau – RAT) darbą.

Penkios RAT veiks penkiuose Lietuvos regionuose: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių. Sąjunga, veikianti beveik šimtmetį, turi puikiai išvystytą infrastruktūrą – skyrius visuose regionuose, kurie gali pasitarnauti užtikrinant techninį RAT aptarnavimą. Sąjunga pagal sutartį suteiks RAT patalpas, aprūpinimą reikiamomis priemonėmis, sekretorių paslaugas.

Rūmai tuo tarpu priiminės prašymus dėl ekspertinių vertinimų, perduos juos RAT, prisiims atsakomybę už jų veiklos organizavimą, viešins jų sprendimus. Artimiausiu metu Rūmai surengs pirmuosius RAT susirinkimus, kuriuose bus aptarta darbo tvarka, išrinkti RAT pirmininkai.

RAT visiškai nešališkai ir savarankiškai atliks architektūros kokybės vertintojo funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo srityse, teiks išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims.

Vieną regioninę tarybą sudaro ne mažiau kaip 13 narių: ne mažiau kaip 7 Rūmų nariai, po vieną narį architektą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, taip pat po vieną iš Lietuvos Respublikos universitetinių aukštųjų mokyklų, vykdančių architektūros krypties studijų programas, po vieną narį iš Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos.

Regioninių architektūros tarybų nuostatai skelbiami Teisės aktų registre, o sudėtis – Rūmų svetainėje.

Panašūs įrašai