Aplinkos ministerija kreipiasi į teritorijų planavimo specialistus dėl Lietuvos teritorijos bendrojo plano rengimo

Šiais metais LR Vyriausybė priėmė sprendimą rengti naujos kartos Lietuvos teritorijos bendrąjį planą – pokyčių projektą.

Aplinkos ministerija primena, kad Lietuvos demografinė ir socialinė raida, šalies kraštovaizdžio kaita, gamtiniai procesai, geologinės sąlygos, techniniai, aplinkosauginiai, paveldosaugos, sausumos ir jūrinės teritorijos naudojimo ir tvarkymo ypatumai, sausumos ir jūrinių teritorijų sąsajos, valstybės saugumo ir gynybos poreikiai, urbanistinė struktūra, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistema, rekreacinės ir kitos teritorinės struktūros, žemės ūkio naudmenų, miškų, žemės gelmių, kitų gamtos išteklių naudojimas, ekonominės veiklos plėtra – tai klausimai, sprendžiami Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Tai valstybės lygmens planas, kuriuos numatoma ilgalaikė šalies vizija.

Naujo plano rengimo tikslai ambicingi – planu bus siekiama ne tik numatyti visiškai naują Lietuvos viziją, bet ir tuo pačiu sumažinti Lietuvoje egzistuojančių strategijų skaičių, jų sprendinius integruojant į Lietuvos bendrąjį planą. Plano organizatorė – Aplinkos ministerija. Planas bus rengiamas trimis etapais: 1) esamos būklės įvertinimas, 2) koncepcijos parengimas ir 3) konkrečių sprendinių parengimas. Planą numatoma parengti iki 2020 metų.

Šiuo metu centriniame viešųjų pirkimų portale skelbiamas pirkimas Lietuvos bendrojo plano esamos būklės analizės ir įvertinimo daliai atlikti. Aplinkos ministerijos kviečia Lietuvos ir užsienio šalių teritorijų planavimo specialistus teikti prašymus dalyvauti Lietuvos bendrojo plano esamos būklės įvertinimo pirkime. Dėmesio, prašymai dalyvauti pirkime priimami iki lapkričio 8 dienos.

Aplinkos ministerijos inf.

Panašūs įrašai