2022 m. vasario 21 d. – 2022 m. vasario 25 d. teisės aktų pakeitimai

– 2022 m. vasario 24 d. pakoreguotas statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“: papildytas 23 punktu, kad projektuojant, statant, rekonstruojant, atliekant kapitalinio remonto darbus ir (ar) atnaujinant (modernizuojant) visuomeninės paskirties pastatus, būtina suprojektuoti ir įrengti judriajam ryšiui parengtą pastato elektroninių ryšių inžinerinę sistemą, užtikrinančią galimybę naudotis viešojo judriojo ryšio paslaugomis liftuose ir visose visuomeninės paskirties pastatų patalpose, tarp jų ir požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse, koridoriuose.

– 2022 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-57 patvirtinti Užsakovo informacijos reikalavimai. Patvirtintus Užsakovo informacijos reikalavimus užsakovai (statytojai) turės taikyti statinio projekto informacijai pirkdami projektavimo paslaugas ar statybos darbus, kai statinio projektas rengiamas taikant BIM metodus. Užsakovo informacijos reikalavimai turės būti įtraukiami į viešųjų pirkimų dokumentus.

 

LAR administracija

Panašūs įrašai