Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projekto vertinimas

Lietuvos architektų rūmų  Urbanistinės plėtros darbo grupė (UPD)  išanalizavo dar 2019 metais Aplinkos Ministerijos parengtą LR Teritorijų Planavimo Įstatymo (TPĮ)  pakeitimo projektą. Rūmų manymu,  projekte siūlomas pasirinktinai fragmentinis teritorijų planavimo reglamentavimo keitimo mechanizmas  nepašalins esamų TPĮ trūkumų, o tik juos dar labiau pagilins, todėl UPD grupė pateikė pakeitimų projekto analitinį vertinimą su konkrečiomis pastabomis ir iliustracijomis konkretiems siūlomiems keisti straipsniams ar jų dalims. Analitiniame vertinime pateiktos pastabos  grupuojamos į keturias sistemines kategorijas:
1. Metodinės Projekto problemos (TPD lygmenys; jų hierarchinė sistema; BP, DP, SP reglamentavimas ir jų privalomumas TPD procese; kokybinių svertų nebuvimas TPD rengime).
2. Procedūrinės Projekto problemos (viešinimas, derinimas, tikrinimo tvarka; atsakingi asmenys; visuomenės dalyvavimas).
3. Loginės Projekto klaidos (neaiškios ir nelogiškos arba dviprasmiškos formuluotės).
4. Redakcinės klaidos Projekte (ne iki galo ištaisytos pastraipos, linksnių nebuvimas sakiniuose ir pan.).

Tikimės, kad į konstruktyvius profesionalius planuotojus vienijančios organizacijos – Architektų Rūmų – bus atsižvelgta ir teritorijų planavimas taps nuoseklesnis ir sklandesnis, geriau užtikrinantis viešojo intereso suderinimą.

Siūlome susipažinti su pilnu darbo grupės parengtu dokumentu bei lydinčiu Rūmų komentaru.

Panašūs įrašai