Startuoja Regioninės architektūros tarybos

Įgyvendinant lapkričio 1 d. įsigaliojusį Architektūros įstatymą, darbą pradeda penkios Regioninės architektūros tarybos. Jas techniškai aptarnaus ir jų darbą organizuos Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai). Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regioninės architektūros tarybos atliks architektūros kokybės vertintojo funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo srityse, teiks išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims.

„Visuotinai pripažįstama, kad architektūros kokybė yra paremta konkrečios situacijos analize bei konkrečių naudotojų poreikių įgyvendinimu, todėl netikslinga ir net žalinga bandyti iš anksto ją apibrėžti detaliomis teisės normomis. Vis tik visuomenei svarbūs bendrieji reikalavimai (derėjimas prie kraštovaizdžio, urbanistinis integralumas, atitikimas statinio paskirčiai ir pan.) turi būti įgyvendinami. Šiuo tikslu ir yra steigiamos Regioninės architektūros tarybos, kurias sudarantys architektūros srities ekspertai, remdamiesi specialiosiomis žiniomis, vertins sprendinių atitiktį įstatymuose įtvirtintiems architektūros kokybės kriterijams“,– teigia Rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė.

Rūmų taryba patvirtino Regioninių architektūros tarybų nuostatus ir pirminę sudėtį. Vieną regioninę tarybą sudaro ne mažiau kaip 13 narių: ne mažiau kaip 7 Rūmų nariai; po vieną narį architektą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, taip pat po vieną iš Lietuvos Respublikos universitetinių aukštųjų mokyklų, vykdančių architektūros krypties studijų programas; po vieną narį iš Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos.

Regioninių architektūros tarybų nuostatai skelbiami Teisės aktų registre, o sudėtis – Rūmų svetainėje.

Panašūs įrašai