Rūmų tarybos posėdžio refleksijos. Liepa

Liepos mėn. 24 d. Vilniuje vyko Lietuvos architektų rūmų tarybos posėdis. Kviečiame susipažinti, kokie architektams aktualūs klausimai buvo sprendžiami.

Ką sprendė Rūmų taryba?

  • Pirmininkės D. Veličkaitės atsistatydinimas ir l.e.p pirmininko paskyrimas
  • Atsistatydinimai iš RAT ir Atestavimo komisijos, naujų narių paskyrimai
  • A. Dagelio siūlymas sudaryti taikos sutartį teismo byloje dėl RAT veiklos ir priimtų sprendimų
  • Nario mokesčio surinkimo, kitų pajamų ir Rūmų taupymo priemonių klausimai
  • Rūmų veiksmai dėl STT Antikorupcinio vertinimo išvados
  • Kiti klausimai

 

PIRMININKĖS ATSISTATYDINIMAS IR L.E.P PASKYRIMAS

Atsistatydinus Lietuvos architektų rūmų pirmininkei Daivai Veličkaitei, šiandien Rūmų Taryba laikinai eiti šias pareigas paskyrė pirmininko pavaduotoją Luką Rekevičių. Jis pirmininko funkcijas vykdys iki rinkiminio Rūmų narių susirinkimo, kuris vyks ateinančių metų pavasarį. Daugiau skaitykite čia.

ATSISTATYDINIMAI IŠ RAT IR ATESTAVIMO KOMISIJOS, NAUJŲ NARIŲ PASKYRIMAI

Taryba tenkino narių atsistatydinimo prašymus iš Regioninių architektūros tarybų ir Architektų profesinio atestavimo komisijos ir paskyrė naujus narius. Iš Atestavimo komisijos pasitraukė S. Pamerneckis, jį pakeis V. Kuliešius, o vietoje laikinai Rūmų pirmininko pareigas eisiančio L. Rekevičiaus dirbs N. Blaževičienė. Jis taip pat atsistatydino iš Vilniaus RAT, jį pakeis A. Grikinis. Iš Vilniaus RAT taip pat atsistatydino M. Grabauskas, vietoje jo deleguotas V. Brezgys, vietoje S. Kuncevičiaus – H. Žukauskas. Kauno RAT M. Liočaitę pakeis M. Butvila.

A. DAGELIO SIŪLYMAS SUDARYTI TAIKOS SUTARTĮ TEISMO BYLOJE

Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal architekto Antano Dagelio ir UAB „Cloud architektai“ ieškinį. Ieškovai ginčija RAT rinkimų teisėtumą, taip pat 2018-11-14 priimtą Vilniaus RAT išvadą dėl Administracinės paskirties pastato Šeimyniškių g. 28, Vilniuje, statybos projekto. Ieškovų manymu RAT rinkiminė procedūra vykdyta neteisėtai, o Vilniaus RAT priimta išvada pažeidžia ieškovų dalykinę reputaciją. A. Dagelis Rūmams pateikė pasiūlymą sudaryti taikos sutartį. Taryba nusprendė artimiausiu metu tartis dėl taikos sąlygų.

NARIO MOKESČIO SURINKIMO IR RŪMŲ TAUPYMO KLAUSIMAI

Rūmų revizijos komisijos pirmininkas G. Ratavičius pristatė finansinę pirmų dviejų ketvirčių Rūmų finansinę ataskaitą, paragindamas Tarybą priimti sprendimus, padėsiančius subalansuoti Rūmų biudžetą. Taryba aptarė išlaidų mažinimo ir pajamūų didinimo galimybes ir priėmė sprendimus, skirtus biudžeto stabilizavimui.

RŪMŲ VEIKSMAI DĖL STT ANTIKORUPCINIO VERTINIMO IŠVADOS

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Lietuvos architektų rūmams pateikė antikorupcinio vertinimo išvadą dėl architektų atestavimo ir teisės pripažinimo organizavimo bei jų veiklos priežiūros. STT nenustatė nuostatų, kurios sudarytų tiesiogines sąlygas korupcijai kilti, tačiau pateikė rekomendacijas, kaip mažinti korupcijos rizikos veiksnius. Rūmų taryba įvertino pastabas kaip pagrįstas ir priėmė sprendimą artimiausiu metu jas nagrinėti detaliau ir inicijuoti vidaus aprašų pakeitimus.

Statinio architektai: A. Sasnauskas, V. Malenko, G. Mamavičius, G. Šegždavičius, 2018, ©N. Tukaj

Panašūs įrašai