Rūmų tarybos posėdžio refleksijos. Birželis

Birželio mėn. 12 d. Vilniuje vyko Lietuvos architektų rūmų tarybos posėdis. Kviečiame susipažinti, kokie architektams aktualūs klausimai buvo sprendžiami.

Ką sprendė Rūmų taryba?

  • Urbanistinės plėtros darbo grupės pasiūlymas dėl Klaipėdos uosto bendrojo plano
  • Aplinkos ministerijos siūlymas padidinti kvalifikacijos kėlimui skirtų valandų skaičių
  • Siūlymas Lietuvos architektų žiedu apdovanoti architektą Kęstutį Pempę
  • L. Tuleikio atsistatydinimas iš Kauno RAT, kito nario skyrimas
  • Kvietimas deleguoti atstovą į ACE viešųjų pirkimų ir konkursų darbo grupę
  • Architektūros tarybos prie Kultūros ministerijos steigimas
  • 2020 m. narių susirinkimo vietos ir datos patvirtinimas


DĖL KLAIPĖDOS UOSTO BENDROJO PLANO

Taryba, išklausiusi Urbanistinės plėtros darbo grupės pasiūlymą dėl rengiamo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano, nutarė kreiptis į RAT dėl ekspertinės išvados, o taip pat į Prezidentūrą, sprendžiančias institucijas ir žiniasklaidą, siekiant atkreipti dėmesį į šią valstybinės reikšmės riziką.

Darbo grupės narys architektas E. Benetis Tarybai pristatė Klaipėdos miesto bendrojo plano BP ir Klaipėdos valstybinio jūsų uosto bendrojo plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos išvadas ir jose pateikiamas priemones neigiamoms pasekmėms išvengti, sumažinti ar kompensuoti. Remiantis SPAV išvada E. Benetis akcentavo, kad KVJU BP sprendinių pasekmės Lietuvos Baltijos Jūros pakrantei bus tiesioginės, ilgalaikės, reikšmingos ir neigiamos. Pasak jo, tokio teritorijų planavimo proceso tęsimas yra tiesiog nusikaltimas ir veda prie trečio pagal dydį Lietuvos miesto – Klaipėdos – aplinkos ir gyvenimo kokybės jame suprastėjimo bei pačios tikriausios Lietuvos pajūrio ekologinės katastrofos.

DĖL KVALIFIKACIJOS KĖLIMUI SKIRTŲ VALANDŲ SKAIČIAUS DIDINIMO

Aplinkos ministerijai inicijavus Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalies pakeitimo projektą, kuriame numatomas kvalifikacijos valandų didinimas nuo 20 iki 40 valandų per 5 metus, ir Rūmams atitinkamai pasiūlius didinti Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalyje nurodytą kvalifikacijos valandų skaičių nuo 20 iki 40 valandų per 5 metus, kilo neigiamos Rūmų narių reakcijos. Atsižvelgiant į tai, Taryba priėmė sprendimą kreiptis į Aplinkos ministeriją prašant nedidinti valandų skaičiaus, nekeisti esamo reguliavimo ir nereaguoti į Rūmų ankstesnį siūlymą didinti teritorijų planavimo kvalifikacijos kursų valandų skaičių, dėl to kad šie pakeitimai buvo neišdiskutuoti su Rūmų nariais. Taip pat surengti narių apklausą šiuo klausimu. Su apklausos rezulatais galite susipažinti čia. Atsižvelgiant į juos, Taryba spręs dėl tolesnių veiksmų.

SIŪLYMAS LIETUVOS ARCHITEKTŲ ŽIEDU APDOVANOTI KĘSTUTĮ PEMPĘ

Taryba pritarė Atestavimo komisijos ir Rūmų pirmininkės siūlymui architektą Kęstutį Pempę nominuoti Lietuvos architektų žiedo apdovanojimui. Šiemet 70-metį švenčiantis ir savo kūrybos albumą „Kelionė“ pristatęs architektas K. Pempė, be reikšmingų projektų ir visuomeninės veiklos, taip pat padėjo vertybinius pamatus Lietuvos architektų rūmų kūrimui. Rūmų nariai šioje anketoje gali teikti savo pastabas dėl K. Pempės kandidatūros iki š.m. liepos 24 d.

L. TULEIKIO ATSISTATYDINIMAS IŠ KAUNO RAT, DELEGAVIMAS Į ACE

Architektas Linas Tuleikis, sekdamas kolegų pavydžiu savo iniciatyva pasilikti tik vienas pareigas Rūmų organuose, atsistatydino iš Kauno RAT. Jis toliau dirbs Rūmų taryboje, o Kauno RAT jį pakeis architektas Gediminas Šinkūnas. L. Tuleikis tarybos sprendimu taip pat buvo deleguotas į Europos architektų tarybos (ACE) viešųjų pirkimų ir konkursų darbo grupę.

ARCHITEKTŪROS TARYBOS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS STEIGIMAS

Taryba aptarė Kultūros ministerijos iniciatyvą dėl Architektūros Tarybos prie Kultūros ministerijos steigimo. Tarybos nariai išsakė savo pastabas dėl Regioninių architektūros tarybų ir planuojamos steigti Architektūros tarybos kompetencijų atskyrimo, tačiau nutarė neprieštarauti ir bendradarbiauti ją kuriant.

2020 METŲ RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS

Taryba patvirtino 2020 m. Rūmų narių susirinkimo datą ir vietą – kovo 25 d. (trečiadienį) jis tradiciškai vyks „Litexpo“. Šio susirinkimo metu vyks rinkimai į visus Rūmų organus ir pirmininko pareigas.

Posėdyje dalyvavo: D. Veličkaitė, L. Tuleikis, L. Rekevičius, V. Kuliešius, A. Ambrasas, A. Baldišiūtė, R. Zilinskas, R. Palekas, A. Asauskas.

Statinio architektai: A. Liola, R. Liola, E. Neniškis, M. Vroblevičius, D. Lukšenas, 2017, ©N. Tukaj

Panašūs įrašai