Rūmų pirmininkė dalyvavo ENACA susitikime

Berne, Šveicarijoje vyko Europos kompetentingų institucijų tinklo (ENACA) susitikimas. Jame pirmą kartą svečio teisėmis dalyvavo ir Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė. Kompetentinga institucija, sprendžianti ES šalių architektų kvalifikacijos pripažinimo klausimus Lietuvoje, šiuo metu yra Aplinkos ministerija.

ENACA susitikimo metu šalys pristatė savo patirtį, dalyvavo praktinėse dirbtuvėse, kur buvo nagrinėjami konkretūs kvalifikacijos pripažinimo atvejai, aptarė aktualius bendradarbiavimo su Europos Komisija klausimus. ENACA dar kartą pabrėžė, jog tik aiškus profesijų reguliavimas padės užtikrinti lankstumą ir galimybę architektams dirbti visoje ES pagal savo kvalifikaciją.

ENACA tikslas yra suburti kompetentingas institucijas diskusijoms, siekiant pagerinti administracinį bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi, įgyvendinant Direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuri palengvina tinkamai kvalifikuotų specialistų mobilumą Europos Sąjungoje. ENACA veikla taip pat apima Paslaugų direktyvos 2006/123 įgyvendinimą. ENACA buvo įkurta 2007 m. Europos architektų tarybos iniciatyva.

Stiprėjantys ir vis daugiau funkcijų įgyvendinantys Rūmai viliasi ateityje tapti kompetetinga institucija ir šio tinklo dalimi. Manoma, kad architektų atestavimo ir profesinės kvalifikacijos pripažinimo vykdymas profesinės savivaldos organizacijoje užtikrintų šių procesų suderinamumą, sklandų informacijos valdymą, sistemingą požiūrį į architektų veiklą tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse.

Panašūs įrašai