Rūmų narių susirinkime priimti sprendimai dėl finansinių klausimų

Kovo 23 d. įvyko Rūmų narių susirinkimas, kuriame iš 1403 atestuotų architektų dalyvavo 725 Rūmų nariai. Susirinkimas, be kitų sprendimų, patvirtino 2018 m. Rūmų biudžetą, nario mokesčio didinimą, draudimo sutarties pratęsimą.

Rūmų narių susirinkimo patvirtintas biudžetas apima šias sritis:
1. Tęsiamos 2017 m. pradėtos veiklos (apibrėžtos 2017 m. narių susirinkime) – organizacijos valdymas, savivaldos užtikrinimas, atestavimas ir kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas, profesinės veiklos priežiūra, kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimas ir ekspertinis vertinimas.
2. Papildomos 2018 m. veiklos (finansuojamos Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros ministerijos, Finansų ministerijos) – architektūros įstatymo įgyvendinimo klausimai (regioninių architektūros tarybų veiklos administravimas, architektūriniai konkursai, autorių teisių įgyvendinimas ir gynimas, viešojo intereso gynimas), architektūros kūrinių bazės kūrimas, IS Infostatyba ir Lietuvos architektų rūmų informacinės sitemos (LARIS) duomenų bazės sąsajų kūrimas, TPDRIS ir LARIS sąsajų sukūrimas.
3. Papildomos veiklos, finansuojamos iš Rūmų narių mokesčio – jos apima Rūmų narių civilinės atsakomybės draudimą ir naujo teisininko etato Rūmų administracijoje sukūrimą, skirtą Rūmų narių konsultavimui teisiniais klausimais, pasiūlymų dėl teisės aktų rengimui (bendradarbiaujant su darbo grupėmis).

Trečiame punkte siūlytų papildomų veiklų įgyvendinimui buvo paskaičiuotas papildomos nario mokesčio dalies – 30 eurų per metus – poreikis. Rūmų tarybos siūlymas buvo balsuoti už 20 eurų metinio mokesčio padidinimą, naikinant iš nario mokesčio dengiamas atestavimo lengvatas Rūmų nariams. Už šį siūlymą susirinkime balsavo 261 narys, prieš – 222, likusieji susilaikė. Primename, jog pagal Rūmų Statuto 53 punktą, balsuodami susilaikę asmenys laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis. Rūmų statuto 52 punktas teigia, jog Rūmų narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“.

Susirinkimo dalyviai nutarė metams pratęsti Asmeninio architekto teisinės gynybos ir finansinių nuostolių draudimo sutartį ir balsavo už tą pačią 24 eurų įmoką.

Įgyvendinant Susirinkimo sprendimus, 2018 m. Rūmų nariai turės atlikti šias nario mokesčio įmokas:
– 24 eurų tikslinę nario mokesčio dalį už draudimą iki š.m. liepos 1 d.
– 140 eurų nario mokesčio dalį už 2019 metus iki š.m. gruodžio 31 d.

Susirinkimo dokumentai artimiausiu metu bus paskelbti Rūmų svetainės skiltyje Informacija nariams.

Panašūs įrašai