Rūmų nariams pristatomas naujas Statuto projektas

Lietuvos architektų rūmai veikia vadovaujantis šiais pagrindiniais teisės aktais: Architektų rūmų įstatymu, Asociacijų įstatymu ir Rūmų narių susirinkimo tvirtinamu Statutu.

Nuo paskutinio Statuto patvirtinimo praėjo 10 metų. Per tą laiką keitėsi įstatymai, išryškėjo tam tikri Statuto nuostatų neaiškumai, sklandžiai Rūmų veiklai svarbių susitarimų trūkumas. Atskirai pažymėtinas naujausias Architektų rūmų įstatymo pakeitimas, įtvirtinęs visuotinęs atestuotų architektų narystę profesinėje savivaldoje. Visa tai lėmė poreikį parengti naują Statuto projektą ir teikti jį Rūmų susirinkimo tvirtinimui.

Kviečiame Rūmų narius susipažinti su Statuto projekto nuostatomis ir teikti savo pasiūlymus.

Atsižvelgiant į ribotus administracijos pajėgumus ir siekiant sklandaus pasiūlymų pristatymo bei įvertinimo, prašome pasiūlymus teikti žemiau esančioje formoje, nurodant:
1.    Esamą projekto nuostatą (punkto numerį ir tekstą)
2.    Siūlomą projekto nuostatą (punkto numerį ir tekstą)

Pasiūlymus dėl Statuto projekto galite teikti čia.
Su Rūmų narių pateiktomis pastabomis Statuto projektui galima susipažinti čia.

LAR inf.

Panašūs įrašai