Rūmų nariai kviečiami teikti pastabas dėl Statuto pakeitimų

Rūmų narių susirinkimo, vyksiančio kovo 23 d., darbotvarkėje numatytas Rūmų Statuto pakeitimų, su kuriais galite susipažinti paspaudę nuorodą, tvirtinimas.

Dėl siūlomų Statuto pakeitimų prašome savo pastabas teikti šioje formoje iki kovo 16 d. (imtinai), nurodant:

1. Siūlomą keisti Statuto punktą.
2. Savo pastabas ar pasiūlymus.

Panašūs įrašai