Rūmai ir LNTPA mato bendrų taškų

Š. m. vasario 21 d. įvyko Lietuvos architektų rūmų (Rūmų) tarybos ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) susitikimas, kurio metu aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė pristatė 2017 metų teisės aktų pokyčius, kurie įgalino Rūmus veikti plačiau ir aktyviau, aptarė funkcijas, kurias atlikti yra įpareigoti Rūmai. Stiprėjanti architektų savivalda svarbi ir visuomenei – Architektūros įstatymas įgaliojo Rūmus greta kitų institucijų atstovauti viešąjį interesą. Viešojo intereso įgyvendinimas – viena priežasčių, kodėl architekto profesija yra viena iš negausaus reglamentuojamų profesijų rato.

„Ilgą laiką gyvavęs architekto vien kaip aplinkos kūrėjo įvaizdis kinta, – pabrėžė D. Bakšienė, – šiais laikais svarbus architekto kaip mediatoriaus vaidmuo, nes interesų, kuriuos jis turi suderinti, yra labai daug“. Pasak jos, Rūmai nesiekia neigti ekonomikos interesų, o rūpinasi jų ir kitų visuomenės interesų balanso išlaikymu. „Visi laimi, jei sutariama iš pradžių, nei vėliau klimpstama į teisminius ginčus ir kitus konfliktus“, – teigė Rūmų pirmininkė.

LNTPA valdybos primininkas Robertas Dargis pritarė, kad sutarimas – užvis svarbiausia. Būtent bendru sutarimu galima pasiekti visus tenkinančios kokybės, o gebėjimas susitarti leistų statybos sektorių, miestų plėtrą mažiau varžyti teisės normomis.

Taip pat jis pasidžiaugė stiprėjančia architektų savivalda. „Mums reikia stiprių partnerių ir tikime, kad Rūmai gali  juo būti, tik reikia rasti bendradarbiavimo formą“, – teigė jis.

Įvardinta ir daugiau problemų, kurias būtų galima spręsti kartu: be teisės aktų tobulinimo, svarbu ir sukurti viziją, kaip užtikrinti darną besitraukiančiuose Lietuvos miestuose, šviesti visuomenę, bendrauti su ja, supažindinti su architekto profesijos ir nekilnojamojo turto plėtros ypatumais, siekiant lengviau rasti bendrą kalbą. Bandyta kalbėtis ir apie dabar statomų pastatų kokybę, augančius visuomenės poreikius, darnią, kokybišką urbanistinę plėtrą, planavimo poreikį. Architektai atkreipė dėmesį į vis dar dažnus nekilnojamojo turto vystytojų nusižengimus, ignoruojant architektų kaip autorių teises, pateikė pavyzdžių, kai pristatant nekilnojamojo turto plėtros projektus, architektai lieka nepaminėti.

Pirmininkė atkreipė LNPTA valdybos dėmesį, kad Lietuvos kultūros tarybai finansuojant autorių teisių stebėseną ir veiklą šioje srityje, Rūmai pirmą 2018 m. pusmetį atlieka autorių teisių pažeidimų stebėseną, o vėliau bus tariamasi dėl kokių atvejų kreiptis į teismą.

Be darbinių susitikimų, norima aktyviau dalyvauti ir Rūmų bei LNTPA organizuojamuose renginiuose. Ir ne tik svečių teisėmis, bet ir papildant jų turinį. Kalbėta apie Urbanistinio forumo aktyvesnę globą, pranešimus Rūmų ir LNTPA konferencijose, galimybę Rūmams tapti LNTPA kasmet organizuojamo Darnios plėtros konkurso partneriu, sąlygas papildant architektūros kokybę identifikuojančiais kriterijais.

Sutarta, kad ateityje Rūmai ir LNTPA įvardins jų akimis pagrindines problemas, konkretizuos galimas bendradarbiavimo formas bei į diskusijas įtrauks daugiau statybos sektoriaus dalyvių.

Panašūs įrašai