PET sprendimas: architektai pažeidė profesinės etikos nuostatas

Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos taryba (toliau – PET) išnagrinėjo Roberto Mažeikos, Ritos Mažeikaitės-Petraitienės, Algimanto Mačiulio prašymą dėl architekto Algirdo Kaušpėdo ir architektės Vilijos Kaušpėdienės galimų profesinės etikos pažeidimų.

PET, vadovaudamasi Europos architektūros paslaugų teikėjų profesinės etikos kodekso nuostatomis ir svarstymo metu nustatytų aplinkybių visuma bei pateiktais dokumentais, nutarė, kad architektas A. Kaušpėdas ir architektė V. Kaušpėdienė pažeidė profesinės etikos nuostatas, įtvirtintas šio kodekso 1 principo („Bendrieji įsipareigojimai – integralumas, kompetencija ir profesionalumas“) 1.5 taikymo atvejyje, 4 principo („Įsipareigojimai profesijai“) 4.6 ir 4.12 taikymo atvejuose.

Pasak posėdžio pirmininko Tauro Paulausko, PET veikloje didžiausią nagrinėjamų atvejų dalį ir sudaro šie pažeidimai. Tai yra – pasinaudojimas svetimomis idėjomis, svetima intelektine nuosavybe, negavus aiškaus autoriaus sutikimo bei apie savo profesinės veiklos pradžią neinformavimas architekto, kuris iki tol buvo galimai susijęs su tuo pačiu objektu. Deja, beveik visais nagrinėtais atvejais buvo nustatyti kodekso pažeidimai, taip yra ir šį sykį.

„Rūmai nuo pat įkūrimo dienos nuosekliai gynė architektų kaip kūrėjų asmenines autorines teises. Šiuo konkrečiu atveju labiausiai nuviliantis faktas yra tas, kad A. Kaušpėdas ir V.Kaušpėdienė būdami architektais iš esmės tas teises neigė, priskirdami jas įmonėms, anksčiau dalyvavusiom to objekto projektavime”,– teigia T.Paulauskas.

PET dėl minėtų architektų profesinės etikos pažeidimų kreipiasi į Architektų profesinio atestavimo komisiją ir, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį ir sukeltas pasekmes, rekomenduoja A. Kaušpėdui ir V. Kaušpėdienei stabdyti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą.

PET sprendimą rasite čia.

Panašūs įrašai