PET rekomenduoja stabdyti architektų atestatų galiojimą

PET, vadovaudamasi Europos architektūros paslaugų teikėjų profesinės etikos kodekso (toliau – Etikos kodekso) nuostatomis ir svarstymo metu nustatytų aplinkybių visuma nutarė, kad architektai Žilvinas Radvilavičius ir Songaila Savickas pažeidė šio kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.3 ir 2.4 taikymo atvejus.

PET vertinimu, architektas Ž. Radvilavičius parengė teisės aktus šiurkščiai pažeidžiantį projektą, o architektas S. Savickas parengė ekspertizės aktą, kuriame nurodė, jog projektą su visomis jo dalimis galima teikti tvirtinimui, nors PET posėdžio metu pripažino, jog projekto neatitikimas teisės aktams jam buvo žinomas. Abiejų architektų parengtų dokumentų, kurie yra klaidinantys ir neobjektyvūs, pagrindu buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas ir tokiu būdu sudarytos sąlygos galimiems tiek aplinkinių namų gyventojų, tiek projektuojamame daugiabutyje gyvensiančių asmenų interesų pažeidimams.

„Yra tikrai nemalonu konstatuoti, kad šis išnagrinėtas atvejis yra kaip tik toks, kai atestuotų architektų profesinės etikos akivaizdus pažeidimas tampa mažiau svarbus negu faktas, kad pagal galimai neatitinkantį esminiams statinių reikalavimams ir pažeidžiantį trečiųjų asmenų interesus projektą buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas“, – teigia PET pirmininkas Tauras Paulauskas.

PET dėl architektų Ž. Radvilavičiaus ir S. Savicko kreipėsi į Architektų profesinio atestavimo komisiją ir, atsižvelgiant į padarytų pažeidimų pobūdį ir sukeltas pasekmes, rekomenduoja stabdyti jų architekto kvalifikacijos atestatų galiojimą 6 mėnesiams.

PET pažymi, jog įvertinus architektų Ž. Radvilavičiaus ir S. Savicko padarytus pažeidimus, kyla pagrįstų abejonių dėl šių architektų profesinės kvalifikacijos ir galimybės verstis atestuoto architekto veikla.

Visą PET sprendimą galite skaityti čia.

Panašūs įrašai