PET: architektas profesinės etikos nepažeidė

PET, išnagrinėjusi Jaroslav Gasperski skundą dėl architekto Gintauto Pamerneckio galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų, konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti, jog architektas G. Pamerneckis pažeidė Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui”) 2.3 ir 2.4 taikymo atvejus. PET vertinimu, komplikuota situacija, bendrasavininkiams siekiant įgyvendinti savo interesus, susidarė ne dėl atsakovo kaip atestuoto architekto veiklos; skundo nagrinėjimo metu nenustatyta, jog jis asmeniškai rengė klaidinančius ar neobjektyvius dokumentus.

„Šis nagrinėjimo atvejis yra labai charakteringas tuo, kad du vieno sklypo bendrasavininkai užuot ieškoję kompromiso tarpusavyje ar bent jau kreipęsi į derybininkus, kurie tą galimą sutarimą būtų galėję pasiekti, pasirinko bekompromisinės kovos kelią, į kurį dešimtmečiams buvo įtraukti teismai bei kitos valstybės institucijos. Į šią beatodairišką kovą yra įtraukiami ir architektai. Belieka tik apgailestauti dėl tokios situacijos“, –  teigia PET pirmininkas Tauras Paulauskas.

PET pažymi, jog nagrinėjamu atveju tiek pareiškėjo atstovaujami sklypo bendrasavininkiai, tiek kiti bendrasavininkiai žemės sklype vykdė nelegalią veiklą – savavališkai statė statinius, o vėliau siekė juos įteisinti. PET nustatė, jog architektas G. Pamerneckis darbą su rekonstravimo projektu pradėjo tada, kai viena iš bendrasavininkių į jį kreipėsi dėl projektinės dokumentacijos parengimo tam, kad galėtų įteisinti vykdytus statybos darbus.

PET išvada skelbiama čia.

 

 

Panašūs įrašai