PET: architektai etikos nepažeidė

 Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos taryba (toliau – PET) išnagrinėjo architektų M. Savicko ir R. Gailiaus skundą dėl architektų J. Kitros, V. Mikėnienės ir U. Raukčio galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų. PET visus tris architektus pripažino nepažeidusiais profesinės etikos.

„Kaltinimai intelektualinės nuosavybės pasisavinimu bei nesąžiningumu yra sunkūs kaltinimai. Gerai yra tai, jog šiuo atveju atsakovai, neskaitant sakytinės savo įvykių versijos, pateikė dokumentus bei kitus įrodymus, pagrindžiančius kaltinimų nepagrįstumą“, –  teigia PET pirmininkas T. Paulauskas.

Vadovaudamasi Europos architektūros paslaugų teikėjų profesinės etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) nuostatomis ir svarstymo metu nustatytų aplinkybių visuma, PET nutarė, kad architektė J. Kitra nepažeidė šio kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 taikymo atvejų bei 3 principo („Įsipareigojimai klientui“) ir jo 3.2, 3.5. 3.7, 3.10 taikymo atvejų.

PET vertinimu, atsižvelgiant į pateiktą J. Kitros veiksmų chronologiją, pagrįstą dokumentais, nėra pagrindo konstatuoti pažeidimų, kuriuos savo skunde teigė pareiškėjai. Visi J. Kitros teikti dokumentai tik patvirtina jos paaiškinimus ir paneigia pareiškėjų mestus kaltinimus dėl Etikos kodekso nuostatų pažeidimų.

Pareiškėjai skunde nurodė, jog etiką taip pat galimai pažeidė architektai V. Mikėnienė ir U. Rauktys. Atlikusi abiejų projektinių pasiūlymų palyginimą PET konstatavo, UAB „ICS projectus group“ projektiniai sprendiniai, kuriuos rengė U. Rauktys ir detalizavo V. Mikėnienė, tiek savo idėjos išraiška, tiek atskirais sprendiniais ir jų elementais nėra tapatūs projektiniams sprendiniams ir idėjoms, kuriuos rengė UAB „TAU projektai“. Vadovaudamasi Etikos kodekso nuostatomis ir svarstymo metu nustatytų aplinkybių visuma, PET nutarė, kad architektai V. Mikėnienė ir U. Rauktys nepažeidė 4 principo („Įsipareigojimai profesijai“) 4.6, 4.11, 4.12 taikymo atvejų.

Statinio architektai: R. Mikulionis, D. Treinytė, 2018, ©N. Tukaj

Panašūs įrašai