Pateikta Lietuvos architektų rūmų ekspertų komisijos išvada dėl Akmenės miesto aikštės

 

Lietuvos architektų rūmų komisija 2017 m. gegužės 8 d. gavo Akmenės miesto bendruomenės pirmininko P. Liauksmino ir Akmenės rajono tautodailininkų sąjungos pirmininko A. Adomaičio prašymą pateikti ekspertinę išvadą dėl Akmenės miesto aikštės objektų architektūros kokybės atitikimo jau realizuotai aikštės estetikai. Rūmų ekspertų komisijos buvo prašoma išnagrinėti jau įrengto viešojo tualeto ir planuojamos įrengti autobusų stotelės architektūros kokybės atitikimo įgyvendinto aikštės projekto estetikai bei pagalbos ginant su architektūra susijusius viešuosius interesus.  Komisijos posėdis surengtas Akmenėje dalyvaujant tik patiems prašymo autoriams.  Situacija neįprasta, nes posėdyje nedalyvavo savivaldybės atstovai nei aikštės rekonstrukciją rengusios įmonės „Šiltas namas“ atstovai ir komisija vertino ne projektą, o kelis jau realizuotos aikštės rekonstrukcijos elementus.

Išklausius bendruomenės narių pretenzijas, vėliau LAR ekspertų komisijos narių  A. Černiausko, K. Česnausko, D. Jakubausko, D. Štakonaitės, A. Vernio ir A. Žebrausko bei pirmininkės G. Mendozos Herreros diskusija pratęsta uždarame posėdyje.   Kadangi analizuojamas ne pats aikštės projektas, tai sutarta dėl objektų vertinimo kriterijų, t.y. funkcijos, mastelio ir medžiagiškumo bendro komplekso kontekste.  Komisijos narių nuomonės išsiskyrė.  Jei dėl viešojo tualeto funkcijos galimybės aikštės erdvėje dar buvo sutarta, tai dėl pačių objektų vietos, kompozicijos ir estetikos nuomonės išsiskyrė. Architektai A. Černiauskas ir K. Česnauskas abejojo tokių objektų buvimu aikštės erdvėje, architektas A. Vernys abejojo pastatymo vieta. Visi sutarė, kad viešojo tualeto estetika nedera prie jau realizuotos aikštės estetikos ir komisija siūlo imtis priemonių, kad tą disonansą sumažinti. Trūko informacijos apie projekto realizacijos etapų autorystę,  ar paskutinių realizuotų objektų pastatymas vyko derinant su architektais.  Galiausiai komisija sutarė, kad viešojo tualeto pastatymo būtina sąlyga yra jo pritaikymas neįgaliesiems. Komisijos išvadose pažymima, kad vis dėlto objektai neatitinka Statybos ir Architektūros įstatymuose apibrėžtų architektūrai keliamų reikalavimų: architektūriniai sprendiniai nesudaro darnios visumos;  architektūriniai, inžineriniai ir technologiniai inžineriniai sprendiniai nedera tarpusavyje; sprendiniai neatitinka universalaus dizaino principų ir neturi vientisos architektūrinės idėjos.

Giedrė Mendoza Herrera

Ekspertų komisijos pirmininkė

Su LAR ekspertų komisijos išvada galite susipažinti čia.

 

Panašūs įrašai