Naujienos

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) atsižvelgdami į 2021-05-10 vykusios diskusijos metu išdėstytas pastabas ir į Lietuvos Respublikos...

Lietuvos architektų Rūmai kreipiasi finansuoti RAT veiklą

Lietuvos architektų rūmai kreipiasi į Aplinkos ministeriją su prašymu RAT veiklos finansavimui. Su raštu galima susipažinti čia....

Pranešimas dėl Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimo

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) 2021 m. birželio mėn. 17 d. 10.00 val. šaukia nuotolinį Rūmų narių susirinkimą, kurio darbotva...

Rūmai ieško pirmininkaujančio asmens visuotiniam narių susirinkimui

Šiais metais Lietuvos Architektų Rūmai žada susirinkti į pirmąjį nuotolinį susirinkimą, kuris vyks šių metų Birželio 17 dieną, ketvirtad...

Rūmų garbės ženklo nominacija – prof. Algimantui Mačiuliui

Kiekvienais metais per Lietuvos Architektų Rūmų narių visuotinį metinį susirinkimą įteikiame Architektų Žiedą – už architektūrą, n...

Diskusija apie autorines teises architektūroje

Kadangi artėja metas visuotiniam Rūmų narių susirinkimui, kuris šiais metais planuojamas Birželio 17 dieną, ir šiųmetis susirinkimas pirmą k...

Rūmų narių siūlymai teisinių žinių egzamino klausimams

Lietuvos architektų rūmai siekia atnaujinti teisinių žinių egzaminų klausimus. Šiuo tikslu kreipiamės į Jus prašydami pateikti PRAKTINĮ-SIT...

Pastabos dėl statybos įstatymo projekto

Lietuvos architektų rūmai Lietuvos respublikos seimo aplinkos apsaugos komitetui pateikė savo išvadas ir pastabas dėl Statybos įstatymo pakeitim...

Dėl viešųjų pirkimų architektūrinių konkursų

Lietuvos architektų rūmai kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, taip pat į Kultūros ministrą, pateikdami savo siūlymus ir pastabas dėl ydi...

Laikinos tvarkos dėl narystės Rūmuose pakeitimai

Lietuvos architektų rūmų taryba 2021 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T21/03-1 pakeitė Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto arc...

Priimta architektams ypač svarbi aukščiausio teismo nutartis

2021 m. sausio 13 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-176-823/202100.  Be kitų klausimų, šio...

Lietuvos architektų rūmų susitikimas su Lietuvos savivaldybių asociacija

Lietuvos architektų rūmai dalyvaus LAR inicijuotame  2021-04-02 susitiksime su Lietuvos Savivaldybių Asociacijos prezidiumu. Susitikime bus ke...