Laukiama Rūmų narių nuomonė dėl teisės aktų tobulinimo

Šiandien į Lietuvos architektų rūmus kreipėsi Aplinkos ministerija, kuri šiuo metu rengia statybos techninių reglamentų STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  pakeitimus.

2017 m. kovo 23 d. (ketvirtadienį) Aplinkos ministerijoje planuojamas pasitarimas, kuriame bus aptariami numatomi pakeitimai ir dalinamasi idėjomis dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Kviečiame Rūmų narius iki 2017 m. kovo 21 d. (antradienio) teikti pastabas, pasiūlymus dėl aukščiau išvardintų teisės aktų tobulinimo.

Jūsų pasiūlymų, nurodant esmines problemas, kurias siūlote spręsti, laukiame čia.

Dėkui, pasiūlymus pateikė 26 nariai.

LAR inf.

Panašūs įrašai