Laikinos tvarkos dėl narystės Rūmuose pakeitimai

Lietuvos architektų rūmų taryba 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T20/12-1 (1) pakeitė Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, narystės Lietuvos architektų rūmuose sustabdymo ir atkūrimo tvarkos laikiną aprašą.

Pagal pakeistą Laikiną aprašą atsisakoma narystės Rūmuose sustabdymo (administravimo) mokesčio (50 eur) rinkimo. Šį mokestį jau susimokėjusiems Rūmų nariams, mokestis bus gražinamas. Taip pat nuspręsta gražinti proporcingą Rūmų nario mokesčio  dalį už laikotarpį nuo 2020 m. rugsėjo 11 d., jei Rūmų narys deklaruoja, kad nuo minimos datos nesiverčia atestuoto architekto veikla.

Su pakeistu Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, narystės Lietuvos architektų rūmuose sustabdymo ir atkūrimo tvarkos laikinu aprašau galima susipažinti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad Laikinas aprašas bus taikomas ir galios iki įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų, susijusių su LR Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. KT 166-A-N14/2020, pakeitimų.

Panašūs įrašai