Kvietimas paremti knygos apie V. J. Dičių leidimą

Gerbiami Rūmų nariai,

Vilniaus dailės akademijos leidykla rengia spaudai prof. Algimanto Mačiulio knygą „Vytautas Jurgis Dičius. Architekto žvilgsniu“ (su knygos turiniu galite susipažinti čia).

Parengiamieji leidybiniai darbai atlikti, bet trūksta lėšų atspausdinti pačią knygą. Knygos autorius ir leidėjai kreipėsi į Rūmus prašydami paramos.

Dėl didelės užduočių apimties ir santykinai mažo biudžeto, Rūmai šiuo metu neturi galimybės remti kitų veiklų, tačiau Taryba, suprasdama šios knygos reikšmę architektūros istorijai, kreipiasi į Rūmų narius dėl paramos skyrimo jos leidybai.

Reikalinga suma: 3000 Eur.
Apie surinktą sumą periodiškai skelbsime Rūmų internetinėje svetainėje ir socialinio tinko Facebook Rūmų paskyroje. Jei bus surinkta didesnė suma, nei prašoma, lėšos bus skirtos knygos platinimui, tiražo didinimui ar pan.

Paramą kviečiame iki 2017 m. rugsėjo 1 d. pervesti į Lietuvos architektų rūmų sąskaitą, nurodant „Parama knygos apie V. Dičių leidybai“.

Rekvizitai:
Lietuvos architektų rūmai
Įmonės kodas: 301111540
Adresas: Kalvarijų g. 1, LT-09310 Vilnius
Atsiskaitomoji sąskaita: LT507044060006067130
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Rūmai yra paramos gavėjas nuo 2007-09-13.

Lietuvos architektų rūmų taryba

Panašūs įrašai