Europos Taryba patvirtino Europos architektūros ateičiai labai svarbias išvadas

LAR šiandien džiaugiasi kartu su visos Europos architektais. ACE (Architects Council of Europe) praneša, kad Europos Taryba patvirtino Europos architektūros ateičiai labai svarbias išvadas – kad ,,kultūra, aukštos kokybės architektūra ir žmogaus sukurta aplinka apskritai yra esminės Naujojo Bauhauzo dedamosios”.

ACE prezidentas Georg’as Pendl’as teigia: ,,Šios ET išvados yra didžiulis žingsnis į priekį siekiant aukštos kokybės architektūros, nes jų dėka architektūra tampa viešojo intereso šerdimi ir yra priskiriama prie pagrindinių kiekvieno mūsų poreikių. Visi išvados teiginiai didžiai vertingi, tačiau dar norisi papildomai aptarti intelektinių paslaugų pirkimus, ir užtikrinti, jog jų atrankoje dominuotų kokybiniai kriterijai.”

Žemiau – keletas architektūrai labai svarbių teiginių iš ET išvadų:

1. Architektūra ir žmogaus sukurta aplinka yra praeities ir dabarties kultūros, gyvenimo būdo ir vertybių įsikūnijimas. Šie elementai sudaro mūsų ateities kultūros paveldo fondą ir prisideda prie mūsų visuomenių ir tapatybių formavimo.
2. Žmogaus kurta aplinka yra bendruomenės atspindys, o atsakomybė už bendrą jos kokybę tenka atitinkamų viešojo sektoriaus įstaigų ir kitų suinteresuotųjų šalių, glaudžiai bendradarbiaujančių su visais piliečiais, rankose.
3. Svarbu užtikrinti, kad tiek esamo pastatų vystymas restauruojant, atnaujinant, naudojant pakartotinai ir konservuojant, tiek kuriant naujus pastatus ir erdves būtų kokybiški.
4. Architektai, be kita ko, atlieka pagrindinį vaidmenį visuose kokybiškos architektūros ir gyvenamosios aplinkos kūrimo etapuose, todėl, atsižvelgdami į teritorinę įvairovę ir pilietinės visuomenės poreikius, gali reikšmingai prisidėti prie viešojo intereso užtikrinimo.
5. Kultūra, aukštos kokybės architektūra ir žmogaus sukurta aplinka daugeliu atžvilgių prisideda prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, o taip pat gali prisidėti ir prie Europos žaliojo kurso įgyvendinimo ir jo tikslo iki 2050 m. Europą paversti pirmuoju klimatui neutraliu žemynu.

Pilną išvadų sąrašą rasite nuorodoje į Europos Tarybos nutarimą: https://data.consilium.europa.eu/…/ST-14534-2021-INIT/en/pdf

Nuoroda į ACE pranešimą spaudai: https://www.ace-cae.eu/…/user_up…/ACEpressrelease2122021.pdf

 

Fotografija – ACE

Panašūs įrašai