Ekspertai patvirtino: komplekso projektas prie Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios neatitinka architektūros kokybės kriterijų

Vilniaus regioninė architektūros taryba, veikianti prie Lietuvos architektų rūmų, išnagrinėjo didelį rezonansą visuomenėje sukėlusį UAB „Archinova“ (autoriai Antanas Gvildys, Aleksandras Gvildys, Donatas Žvirblis) suprojektuotą viešbučio su konferencijų centru ir biurais prie Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios bei Lukiškių dominikonų vienuolyno projektą.

Taryba, įvertinusi projektą pagal dešimt LR Architektūros įstatyme nurodytų architektūros kokybės kriterijų, pateikė išvadą, jog pasiūlyti sprendiniai jų neatitinka. Išvadoje pažymima, kad iki šiol atliktas darbas gali būti laikomas pagrindu sėkmingam projekto plėtojimui, po to, kai bus pakoreguoti ir pašalinti esminiai jo trūkumai.

„Taryba labai nuodugniai išnagrinėjo šį projektą – buvo išklausytos visos su juo susijusios pusės ir jų argumentai, įsigilinta į pateiktą medžiagą. Vengiant skubos ir siekiant pagrįstos išvados, diskusijoms ir jų apibendrinimui buvo skirta daug laiko. Savo vertinime atkreipėme dėmesį ir į susidariusios situacijos, sukėlusios stiprią visuomenės reakciją, priežastis“, – teigia Vilniaus regioninės architektūros tarybos pirmininkas Tomas Grunskis.

Architektai atkreipė dėmesį, kad prielaidos susidaryti šiai situacijai atsirado po to, kai buvo reikšmingai pakoreguotas teritorijos detalusis planas, ir, kai formaliai vykdant jo procedūras, buvo skirtas nepakankamas dėmesys projektinių pasiūlymų viešinimo kokybei. Taip pat išvadoje pažymėta, kad projekto architektūrinės raiškos bei kokybės problemos ir reakcija į jas iš dalies kilo dar ir dėl to, kad  nepakankamai dėmesio buvo skirta projektinių pasiūlymų prie sklypo detaliojo plano kokybei. Ekspertai mano, kad pasikeitus sklypo savininkams bei sklypo užstatymo vystymo programai ir siekiant aukščiausios architektūros kokybės šiai išskirtinei teritorijai, buvo būtina skelbti naują architektūrinį konkursą. Jis būtų leidęs objektyviau išnagrinėti alternatyvas, pasirinkti geriausią ir kokybiškiausią sprendinį bei supažindinti visuomenę su projekto vystymu nuodugniau.

Autoriai: Antanas Gvildys, Aleksandras Gvildys, Donatas Žvirblis. Vizualizacijos: UAB „Archinova“.

RAT išvadą galite skaityti čia.

Prie šios, vienos iš 2018 m. strateginių Lietuvos architektų rūmų veiklų, finansavimo prisideda Lietuvos kultūros taryba.

Panašūs įrašai