„Duomenų bazės „Architektai ir jų kūriniai“ plėtra” II etapas

Lietuvos architektų rūmai tęsia kūrinių bazės pildymą ir šiuo metu įgyvendina projekto „Duomenų bazės „Architektai ir jų kūriniai“ plėtra” II etapą.

2018 m. pradėtu projektu https://www.laris.lt/iframe siekėme sustiprinti architektų autorių teisių savipriežiūrą, vykdyti monitoringą, užtikrinantį architektų autorių teisių apsaugą, ir sudaryti sąlygas visuomenei identifikuoti konkretaus kūrinio autorių (-ius).

Šis projektas turėtų pasitarnauti Rūmų nariams, siekiantiems apsaugoti savo kaip autorių teises, todėl teikiami turėtų būti ne tik realizuoti, bet ir suprojektuoti, įgyvendinimo laukiantys objektai.

Taip pat duomenų bazė bus patogus ir naudingas įrankis architektams, vykdantiems Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekse ir Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytą pareigą susisiekti su autoriais.

Prašome rūmų narius iki 2019 m. spalio 20 d. el. paštu [email protected] atsiųsti Jūsų sukurtų architektūrinių kūrinių duomenis: projekto pavadinimą, adresą, paskirtį, statybos rūšį, statinio kategoriją, projektavimo metus (pradžios / pabaigos), statybos užbaigimo (jei objektas įgyvendintas) metus, statytoją, projekto vadovą, bendraautorius (būtina nurodyti kiekvieno bendraautoriaus autorystės procentinį indėlį).
Pastaba: jei objektui buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, objekto duomenys turi sutapti su IS Infostatyba duomenimis. Taip pat reikėtų iki 8 objekto iliustracijų .jpg/.png formatu (iki 10 Mb). Jei jos netalpina visos norimos paviešinti informacijos, galima pridėti papildomos medžiagos (pvz. brėžinius) viename faile (jame gali būti keletas lapų) .pdf formatu (iki 10 Mb). Susikaupus didelei iliustracijų apimčiai, visą medžiagą galite atsiųsti per internetinę duomenų perdavimo platformą WeTransfer. Jei neturite nuotraukų, prašome atsiųsti tekstinę informaciją su prierašu „nuotraukų nėra“. Taip pat prašome pridėti savo portretinę nuotrauką .jpg/.png formatu.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Panašūs įrašai