Dėl naujos redakcijos statuto ir informacijos Rūmų nariams

Registrų centre įregistruotas Lietuvos architektų rūmų narių susirinkime 2017 m. balandžio 21 d. priimtas Rūmų statutas (nauja redakcija). Su juo susipažinti galite čia.

Diskutuojant susirinkime buvo nutarta, kad Rūmų nariai turėtų gauti visą informaciją, susijusią su savivaldos organų priimtais sprendimais. Atsižvelgiant į Statuto 74, 134 punktus, informaciją, skirtą tik Rūmų nariams, galima rasti Rūmų internetiniame puslapyje, skilties „Savivalda“ skyriuje Informacija nariams.

Dėl slaptažodžio Rūmų nariai gali kreiptis el. paštu [email protected]

Panašūs įrašai