Dėl nario mokesčio už 2022 m.

Informuojame, kad jau galite susimokėti nario mokestį už 2022 m. Primename, kad metinis nario mokestis mokamas iki mokėjimo metų pradžios t. y. iki ankstesnių metų gruodžio 31 d. Už 2022 m. nario mokestį reikia susimokėti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2021 m. Rūmų narių susirinkime Rūmų nariai priėmė sprendimą draustis papildomu Rūmų nario draudimu. Tikslinės įmokos už papildomą Rūmų nario draudimą dydis – 27 EUR (Papildomo Rūmų nario draudimo laikotarpis – nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31 (12 mėnesių).

 

2022 m. nario mokesčio dydis:

– 140 EUR nario mokestis

–  20 EUR rezervinis fondas

27 EUR papildomo draudimo dydis

Bendra suma: 187 EUR

 

INFORMACIJA PAVEDIMUI:

Mokėtina suma: 187 EUR

Mokėjimo paskirtis: LAR nario mokestis už 2022 m. ir papildomo draudimo įmoka

Gavėjas: Lietuvos architektų rūmai

Sąskaitos Nr.: LT50 7044 0600 0606 7130
Bankas: AB SEB bankas 

Banko kodas:  70440 

 

*Jei nario mokestį ar papildomą Rūmų nario draudimą už Rūmų narį moka kitas fizinis ar juridinis asmuo, pavedime papildomai turi būti nurodyti Rūmų nario, už kurį mokamas mokestis, vardas ir pavardė.

 

Pagarbiai,

LAR administracija

 

Panašūs įrašai