Dėl Lietuvos architektų rūmų nario mokesčio

Kaip jau skelbta, pakartotinio Lietuvos architektų rūmų susirinkimo, įvykusio balandžio 21 d., metu  buvo nustatytas naujas Rūmų nario mokesčio dydis. Didžioji dalis susirinkusių pasirinko minimalios apimties veiklos bei nariams teikiamų paslaugų variantą su 144 Eur dydžio metiniu mokesčiu, iš  kurio tikslinė 24 eurų dalis skiriama Rūmų narių draudimui.

Pagal Lietuvos architektų rūmų statutą, Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarką nustato Taryba, todėl apie naujo mokesčio mokėjimą detaliau informuosime po naujai išrinktos Tarybos posėdžio, kuris planuojamas gegužės mėnesio viduryje.

LAR inf.

emerging-europe.com nuotr.

Panašūs įrašai