Atestavimo komisija pažeidimo nenustatė

Lietuvos architektų rūmų Architektų profesinio atestavimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo Jaroslav Gasperski skundą dėl atestuoto architekto Gintauto Pamerneckio atsakomybės. Komisija nustatė, jog rengiant gyvenamojo statinio, esančio Geležinės g. 1, Vilniuje, rekonstrukcijos projektą, architektas G. Pamerneckis neatliko jokių neteisėtų veiksmų, tad pagrindo sustabdyti ar panaikinti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą arba pareikšti įspėjimą nėra.

Komisijos vertinimu, komplikuota situacija, bendrasavininkiams siekiant įgyvendinti savo interesus, susidarė ne dėl atsakovo, kaip atestuoto architekto veiklos. Pastebėtina, jog G. Pamerneckis darbą su rekonstravimo projektu pradėjo tada, kai viena iš bendrasavininkių į jį kreipėsi dėl projektinės dokumentacijos parengimo tam, kad galėtų įteisinti vykdytus savavališkos statybos darbus. Taigi, G. Pamerneckis, kaip architektūros paslaugų teikėjas, bendrasavininkių interesus iš esmės siekė suderinti, parengdamas rekonstravimo projektą.

Komisija taip pat atkreipė dėmesį ir į tai, kad architektas buvo tik įgaliotas projektinę dokumentaciją įkelti į informacinę sistemą „Infostatyba“, tačiau už jam pateiktų dokumentų ir juose nurodytų duomenų tikrumą atsako statytojas (užsakovas) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Komisija, išsamiai išanalizavusi visą situaciją, taip pat pažymėjo, jog architektų drausminių bylų nagrinėjimas nėra ir negali būti skirtas asmenų individualių teisių gynimui. Akivaizdu, jog J. Gasperski savo galimai pažeistų teisių gynimui pasirinko netinkamą būdą, kadangi Komisija nagrinėdama jai priskiriamus nagrinėti skundus, sprendžia architektų atsakomybės – drausminės ir administracinės – klausimus, o ne nagrinėja asmenų individualių teisių ar interesų galimus pažeidimus.

Architektų profesinio atestavimo komisijos skundų nagrinėjimo protokolus rasite čia.

Statinio architektai: R. Mikulionis, D. Treinytė, 2018, ©N. Tukaj

Panašūs įrašai