Kviečiame į pakartotinį Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimą

 

Lietuvos architektų rūmai, į. k. 301111540, buveinė Kalvarijų g. 1, Vilnius, www.architekturumai.lt (toliau – LAR), Tarybos sprendimu 2017 m. balandžio mėn. 21 d. viešbučio „Radisson Blu Hotel Lietuva“ konferencijų centre (Konstitucijos pr. 20, Vilnius) šaukia pakartotinį LAR ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, kurio darbotvarkėje:
• LAR veiklos ataskaitos tvirtinimas,
• LAR Statuto pakeitimų tvirtinimas,
• LAR finansinės atskaitomybės tvirtinimas,
• LAR nario mokesčio dydžio nustatymas,
• LAR Tarybos, LAR pirmininko rinkimai,
• LAR profesinės etikos tarybos, Architektų profesinio atestavimo komisijos, Rūmų ekspertų komisijos, Rūmų revizijos komisijos sudarymas,
• kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 10.00 val.
Renginio pradžia 11.00 val.

Su susirinkimo preliminaria darbotvarke, ataskaitomis, Statuto projektu ir kita aktualia informacija galima susipažinti čia.
Su Rūmų narių pateiktomis pastabomis Statuto projektui galima susipažinti čia.

Susirinkime dalyvaujama asmeniškai, pateikus asmens dokumentą. Negalinčius dalyvauti narius gali atstovauti jų įgaliotieji asmenys, pateikę asmens dokumentą ir notarinės formos įgaliojimą.

Kviečiame visus Rūmų narius aktyviai dalyvauti.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė

Pastaba: susirinkimui teikiama ta pati informacinė medžiaga, prašome balandžio 7 d. dalyvių atsinešti tą dieną gautą susirinkimo leidinį.

radissonblu.com nuotr.

 

Panašūs įrašai