Įgyvendindami Architektų rūmų įstatyme nustatytas funkcijas bei siekdami architektūrinės veiklos skaidrumo, projektavimo darbų kokybės ir kitų su architektūra ir urbanistika susijusių viešųjų interesų užtikrinimo, Architektų rūmai aktyviai dalyvauja teisėkūros procese, rengia teisės aktų projektus, dalyvauja kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų svarstymuose, teikia savo pastabas bei pasiūlymus.