RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMUI AKTUALŪS DOKUMENTAI:

  • Preliminarią susirinkimo darbotvarkę galite rasti čia;
  • 2023 m. Rūmų veiklos ataskaitą galite rasti čia;
  • 2023 m. Rūmų finansinės veiklos ataskaitą galite rasti čia; Aiškinamasis raštas čia;
  • 2023 m. Rūmų biudžetą galite rasti 
  • Lietuvos architektų rūmų statuto pakeitimų projektą (išdėstymas nauja redakcija) galite rasite čia (Projektui pritarta Rūmų tarybos 2023-03-02 sprendimu);
  • Lietuvos architektų rūmų statuto pakeitimų projekto lyginamąjį variantą čia;
  • Papildomo Rūmų nario draudimo ataskaitą ir specialų draudimo pasiūlymą galima rasti čia;
  • Patvirtintą išankstinį kandidatų sąrašą galima rasti čia (Primename, kad 2023 m. vasario 15 d. Rūmų taryba patvirtino išankstinį kandidatų į Rūmų tarybos, pirmininko, Profesinės etikos tarybos, Architektų profesinio atestavimo komisijos, Ekspertų sąrašų, Regioninių architektų tarybų, Revizijos komisijos narius sąrašą);
  • Papildomo kandidato pateikimo anketą galite rasti čia (Rūmų narių susirinkime ne mažiau kaip 7 narių grupė gali pasiūlyti papildomą kandidatą raštu arba žodžiu pateikdama trumpą jo pristatymą. Siūlomas kandidatas privalo dalyvauti susirinkime ir išreikšti savo sutikimą. Užpildytą papildomo kandidato anketą bus galima pateikti Rūmų narių susirinkimo metu.)

 

Nuotraukos Iliustracija iš https://www.instagram.com/oelghamry2020/